CRIF: V roce 2017 vyhlásilo bankrot nejméně obchodních společností za 10 let

V roce 2017 bylo vyhlášeno 769 bankrotů obchodních společností, 6 344 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 13 579 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 1 347 návrhů na bankrot obchodních společností, 7 049 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 14 639 návrhů na osobní bankrot. Počet bankrotů i návrhů na bankrot se tak ve všech kategoriích meziročně výrazně snížil. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet bankrotů obchodních společností byl v roce 2017 nejnižší za posledních 10 let, když se oproti roku 2016 snížil o 135, tedy o 15 %. O celou čtvrtinu se potom meziročně snížil počet návrhů na bankrot obchodních společností. Počet bankrotů podnikajících fyzických osob se snížil o 10 %, respektive o 678 bankrotů a byl tak nejnižší za poslední 4 roky. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (FOP) se snížil o 1 771, respektive o 20 %. Počet bankrotů FOP bez započtení oddlužení klesl z 550 na 395, tedy o celých 28 %. Počet oddlužení fyzických osob podnikatelů, které probíhá stejně jako osobní bankrot, se snížil meziročně na 5 949, což je pokles o 8 %.

„Výrazný meziroční pokles počtu vyhlášených bankrotů lze z větší části přičíst velmi dobrému stavu české ekonomiky. U prudkého poklesu počtu návrhů na bankrot podnikatelských subjektů o pětinu, respektive čtvrtinu, sehrála svoji roli také novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti v polovině roku 2017. Počet podaných návrhů na bankrot se ve druhé polovině roku snížil ve srovnání s první polovinou u fyzických osob podnikatelů i obchodních společností o více než dvě pětiny, zatímco počet vyhlášených bankrotů klesl pouze o 14 % v případě obchodních společností a o 6 % v případě fyzických osob podnikatelů,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF   Czech Credit Bureau.

POČET FIREMNÍCH BANKROTŮ BYL V PROSINCI NEJNIŽŠÍ ZA 10 LET

V prosinci bylo vyhlášeno pouze 39 bankrotů obchodních společností, což je o 34 méně než v listopadu a vůbec nejméně za posledních 10 let. Na prosinec přitom tradičně připadá nejnižší počet bankrotů obchodních společností v rámci roku. Zároveň bylo podáno 77 návrhů na bankrot obchodních společností, což je třetí nejnižší počet za uplynulých 10 let a o pět návrhů méně než v listopadu 2017. Počet vyhlášených bankrotů fyzických osob podnikatelů byl v prosinci nejnižší za poslední čtyři roky, když dosáhl výše 436 bankrotů (o 42 méně než v listopadu). Počet návrhů na bankrot FOP potom činil 478, o 49 návrhů méně než v listopadu.

NEJRYCHLEJI SE V ROCE 2017 SNÍŽIL POČET BANKROTŮ FIREM I PODNIKATELŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

V uplynulém roce se počet bankrotů obchodních společností snížil ve 12 ze 14 krajů. Nejvýraznější pokles zaznamenal Jihočeský kraj, kde se jejich počet snížil o 41 %, a Liberecký kraj, kde došlo k poklesu o 40 %. Ve Zlínském kraji zůstal počet firemních bankrotů stejný jako v roce 2016 a v Ústeckém kraji se zvýšil o 5 %. Z pohledu počtu bankrotů na 10 tisíc registrovaných společností na tom byly nejlépe společnosti na Liberecku, kde bylo vyhlášeno v průměru 12,2 bankrotu na 10 tisíc obchodních společností. Následoval Karlovarský kraj s 13,9 bankrotu na 10 tisíc společností. Nejvíce bankrotů bylo naopak vyhlášeno na Pardubicku (21,2 bankrotu na 10 tisíc OS) a na Ústecku (21 bankrotů na 10 tisíc OS). V průměru přitom bylo v celé České republice vyhlášeno 16,2 bankrotu na 10 tisíc OS, o 15 % méně než v roce 2016.

V Jihočeském kraji se také nejrychleji snížil počet bankrotů podnikajících fyzických osob, a to o 26 %. Následoval Karlovarský kraj s poklesem o 24 % a Pardubický kraj s poklesem o 21 %. Naopak v Praze a Jihomoravském kraji se počet bankrotů FOP meziročně zvýšil o 9 % a v Libereckém kraji o 7 %. Pokud se podíváme na počet bankrotů na 10 tisíc registrovaných FOP, zdaleka nejméně měli problémy podnikatelé v Praze, kde bylo na každých 10 tisíc podnikatelů vyhlášeno 10,3 bankrotu. Druhý nejmenší relativní počet bankrotů fyzických osob podnikatelů byl zaznamenán ve Zlínském kraji, kde to bylo 20 bankrotů na 10 tisíc podnikatelů. Nejvíce bankrotů na 10 tisíc FOP zaznamenal Ústecký kraj, konkrétně 55,2. Následoval Liberecký kraj (46,8 bankrotu na 10 tisíc FOP) a Karlovarský kraj (45,3 bankrotu na 10 tisíc FOP). Průměr za celou Českou republiku potom činil 30,5 bankrotů na 10 tisíc FOP, o 10 % méně než v roce 2016.

POČET FIREMNÍCH BANKROTŮ V UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ VZROSTL VÍCE NEŽ O DESETINU

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo vyhlášeno v minulém roce v odvětvích obchod (200 bankrotů), průmysl (130 bankrotů) a stavebnictví (128 bankrotů). Nejméně naopak v zemědělství a dobývání (19 bankrotů), dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (35 bankrotů) a ubytování a stravování (41 bankrotů). Právě v ubytování a stravování došlo jako v jediném odvětví k meziročnímu růstu počtu bankrotů obchodních společností, a to o 11 %. Naopak nejrychleji se počet firemních bankrotů snížil v zemědělství a dobývání (- 34 %) a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (30 %). Po přepočtu na 10 tisíc obchodních společností bylo nejméně bankrotů vyhlašováno v roce 2017 v odvětví nakládání s nemovitostmi a pronájem strojů a zařízení (10,3 bankrotu) a v ostatních službách (10,5 bankrotu). Nejvíce naopak ve stavebnictví (31,1 bankrotu) a v dopravě, skladování a činnosti cestovních kanceláří (25 bankrotů).

POČET OSOBNÍCH BANKROTŮ BYL V ROCE 2017 NEJNIŽŠÍ ZA 5 LET 

V prosinci bylo vyhlášeno 882 osobních bankrotů, o 136 méně než v listopadu. Jde o druhý nejnižší počet v roce 2017 a zároveň druhý nejnižší počet za 6 let. Zároveň bylo podáno 1 048 návrhů na osobní bankrot, což je o 105 méně než o měsíc dříve.

Za celý rok 2017 bylo vyhlášeno 13 579 osobních bankrotů, o 2 565, respektive 16 % méně než v roce 2016. Zároveň bylo podáno 14 639 návrhů na osobní bankrot, tedy o 4 160, respektive 22 % méně než o rok dříve. „Počet vyhlášených bankrotů je nejnižší za posledních 5 let a počet návrhů na bankrot je nejnižší za 6 let. Také do počtu osobních bankrotů výrazně promluvila novela insolvenčního zákona, po jejíž účinnosti došlo na tři měsíce k výraznému propadu podávaných návrhů na bankrot, což se následně promítlo také do počtu vyhlašovaných bankrotů. Dlouhodobě klesající trend je však nezpochybnitelný,“ říká Věra Kameníčková.

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Hodnocení ČNB českou veřejností

Ve dnech 1. – 8. 2. 2018 STEM provedl pro Českou národní banku průzkum veřejného mínění, který se zaměřil na názory občanů na ČNB. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl na základě kvótního výběru zkoumán kombinací technik PAPI a CAPI. V osobních rozhovorech bylo dotázáno 1028 osob starších 18 let.

Výsledek BNP Paribas Cardif pojišťovny za rok 2017. Výrazné zlepšení výsledků

Loňský kalendářní rok byl pro společnost BNP Paribas Cardif Pojišťovnu velice úspěšný. Čistý zisk pojišťovny v minulém roce zaznamenal nárůst o 26 % oproti roku 2016. V roce 2017 společnost dosáhla čistého zisku 168 milionů Kč oproti 133 milionům v roce 2016. Celkově společnost předepsala pojistné ve výši 2 262 …

Air Products míří na Mars

Spolupráce společnosti Air Products a americké kosmické agentury NASA trvá už neuvěřitelných šedesát let. Ani nejnovější mise NASA k Marsu nazvaná InSight, která odstartovala 5. května z Vandenbergovy letecké základny v Kalifornii, se nemohla obejít bez významné účasti tohoto chemického koncernu.

Nejčtenější

Ve zkušební době se o důvody výpovědi starat nemusíte

Poradna
Vypadá to, že jste dostali práci snů, ale nakonec se ukáže, že ten sen skončil dřív, než pořádně začal. Vlastně už po pár týdnech, hned ve zkušební době. Ta má sloužit k tomu, aby se zaměstnavatel i zaměstnanec poznali a prakticky kdykoli v jejím průběhu se mohli rozhodnout, zda má smysl ve spolupráci pokračovat.
Rolovat nahoru