Ekonomická olympiáda: Mladí si všímají kolísání koruny a dalších aktualit, v teorii tápou

Výkyvy kurzu koruny a další aktuální události z posledního roku pomohly studentům středních škol v orientaci v ekonomickém dění a vedly k prohloubení jejich znalostí v mezinárodní ekonomii a praktické hospodářské politice. V teoretických znalostech o dějinách ekonomického myšlení, makroekonomii a mikroekonomii studenti nadále tápou.

V úrovni ekonomického vzdělání a finanční gramotnosti středoškoláků se tak odráží aktuální ekonomické dění a praktická hospodářská politika spíše než kvalitní výuka teoretických základů různých disciplín ekonomie na středních školách. Takové jsou hlavní závěry z analýzy výsledků školních a krajských kol druhého ročníku Ekonomické olympiády, která je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomii a z financí pro středoškoláky v Česku.

 • V úrovni ekonomického vzdělání a finanční gramotnosti středoškoláků se odráží aktuální ekonomické dění a praktická hospodářská politika
 • V teoretických znalostech o dějinách ekonomického myšlení, makroekonomii a mikroekonomii studenti tápou
 • Úspěšnost účastníků druhého ročníku středoškolské Ekonomické olympiády v odpovědích na otázky o ekonomice a financích klesla na 43,4% z loňských 46,2%
 • Nedostatečné ekonomické vzdělání a slabá finanční gramotnost nedávají nastupující generaci dobré předpoklady pro další studium, praxi ve finančním sektoru, průmyslových firmách či pro podnikatelskou kariéru

Druhého ročníku tohoto unikátního projektu, kterou založila a pořádá nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a jejímž cílem je vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy, se letos zúčastnilo přes 10 tisíc studentů z 235 škol napříč republikou. Finále Ekonomické olympiády, do něhož z krajských kol postoupilo 53 studentů, se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 v České národní bance, která soutěž opětovně zaštiťuje.

„Jde o reaktivní získávání znalostí podle toho, co je ve společnosti aktuální a ,v kurzu’. Co chybí je aktivní podpora vzdělávání v teoretických základech ekonomie a oblastech jako mikroekonomie a finanční gramotnost, s cílem vybavit středoškoláky základy pro další studium, praxi ve finančním sektoru, průmyslových firmách či pro podnikatelskou kariéru,“ říká zakladatelka INEV a ředitelka Ekonomické olympiády Martina Bacíková.

Celkově průměrná úspěšnost účastníků Ekonomické olympiády v odpovědích na testovací otázky v pěti tematických kategoriích klesla na 43,4% z loňských 46,2%, na což jistě mělo vliv i to, že se soutěže letos zúčastnil více než dvojnásobný počet studentů než loni.

Nejlépe dopadli studenti gymnázií (54,2 %) a poté Obchodních akademií (47,2 %), ostatní (především střední odborné školy) měly v průměru 42,8 % správných odpovědí. Typ školy má na úspěšnost studenta zřejmě větší vliv než ročník studia. Studenti gymnázií vykázali v průměru lepší výsledky než studenti o rok vyšších ročníků obchodních akademií.

V průměru dopadli studenti nejlépe v mezinárodní ekonomii (úspěšnost 50,9 %) a v aktualitách a praktické hospodářské politice (50,5 %).

Mezinárodní ekonomie: Pojmům „depreciace“ a „devalvace“ studenti rozumí

Návrat k normální měnové politice ČNB spojený s uvolněním a rozkolísáním kurzu koruny a růstem úrokových sazeb se projevil ve zlepšení znalostí studentů o měnové politice a základních pojmech jako „depreciace“ a „devalvace“. Zlepšila se i jejich orientace v tom, jak se výkyvy směnného kurzu projevují v ekonomice, takže studenti umí lépe vysvětlit dopady změny kurzu na čistý export a HDP. I tak v této problematice většina studentů tápe.

 • Celková úspěšnost: 50,9 % správných odpovědí
 • Jaké jsou dopady posílení koruny vůči euru: 36,2 %
 • Mezinárodní dělba práce: 70,5 %

Aktuality, praktická hospodářská politika a EU: Mladí mají přehled spíše o světovém než domácím dění

Nadprůměrné úspěšnosti dosáhli studenti i v oblasti ekonomických aktualit. Zajímavé je, že se čeští středoškoláci lépe orientují v aktuálním dění ze světové ekonomiky než v dění v české ekonomice. Meziročně se zlepšili ve znalostech fungování Evropské unie a praktické hospodářské politiky.

 • Celková úspěšnost: 50,5 % správných odpovědí
 • Jaké je HDP v Česku: 22 %
 • Země EU používající euro: 50 %

Dějiny ekonomického myšlení jsou studentům na rozdíl od aktualit cizí

V  metodologii ekonomie a dějinách ekonomického myšlení dosáhli studenti horších výsledků než v loňském ročníku. Méně úspěšní byli především v odpovědích na otázky zaměřené na dějiny ekonomického myšlení.

 • Celková úspěšnost: 48,8 % správných odpovědí
 • Jaké příčiny zkoumá ekonomie: 92,4 %
 • Hlavní myšlenka Davida Ricarda: 33,2 %

Makroekonomie: Studenti neví, že naše peníze nejsou ničím kryté

Makroekonomické otázky středoškolákům nešly, ačkoli zde dopadli lépe než v loňském ročníku. Zlepšení bylo dáno především lepšími znalostmi HDP a metod jeho měření. Na druhou stranu studenti nedoceňují, že v dnešním finančním světě kolují nekryté peníze (a nikoli peníze kryté např. zlatem). Ve finanční ekonomii a finanční gramotnosti se studenti meziročně zlepšili, ačkoli úspěšnost 38,7 % je stále nízká.

 • Celková úspěšnost: 38,2 % správných odpovědí
 • Finanční gramotnost: 38,7 %
 • Peníze nejsou ničím kryté: 31,1 %
 • Definice HDP: 64,7 % / výpočet příkladu s HDP: 15,3 %
 • Výpočet úrokové míry: 45,3 %

Mikroekonomie: Ve firemní teorii studenti plavou

Nejnižší úspěšnosti dosáhli středoškolští studenti v otázkách z kategorie mikroekonomie, kde se také meziročně výrazně zhoršili.

 • Celková úspěšnost: 35,1 % správných odpovědí
 • Jak funguje koncept obětované příležitosti: 28,9 %
 • Antimonopolní politika státu: 40,4 %
 • Zhodnocení vlivu ceny na poptávku: 24,6 %

Srovnání se Slovenskem: Za rozdíly v ekonomických znalostech mezi Čechy a Slováky může i euro

Čeští studenti, velmi pravděpodobně i díky uvolnění kurzu po ukončení kurzového závazku ČNB, měli znalosti o měnové politice. Naopak Slováci měli malé povědomí o tom, že je to Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu, a nikoli Národní banka Slovenska, kdo v zemi platící eurem stanovuje měnovou politiku.

Celkově středoškoláci z českých a slovenských škol dosáhli v průměru téměř stejné úspěšnosti. Slovenští středoškoláci si poradili lépe než jejich čeští vrstevníci zejména s otázkami z oblasti metodologie ekonomie a dějin ekonomického myšlení. Čeští studenti naopak předčili své slovenské vrstevníky v orientaci v aktuálním ekonomickém dění a znalostech praktické hospodářské politiky.

 • Celková úspěšnost

o            ČR – 43,4 % správných odpovědí
o            SK – 43,8 % správných odpovědí

 • Která instituce řídí měnovou politiku:
  ČR – 81,6 %
  SK – 17,7 %
 • HDP v ČR/SK:
  ČR – 21,8 %
  SK – 51,9 %
 • Finanční gramotnost:
  ČR – 38,7 %
  SK – 41,4 %
 • Co je inflace:
  ČR – 37,0 %
  SK – 52,4 %
Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

V tendru na PR komunikaci ING Bank uspěl Havas

ING Bank na základě výsledků tendru na PR služby v České republice svěřuje nově podporu PR komunikace agentuře Havas. Spolupráce zahrnuje oblast public relations a propojení na další komunikační disciplíny, zejména sociální média, CSR a pořádání eventů.

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …

Nejčastěji škodí voda. Češi podceňují pojištění svých domovů

Analýza
Podpisem pojistné smlouvy považujeme věc za uzavřenou na mnoho let. Tak vypadá klasický scénář spojený s pojištěním nemovitosti a domácnosti. Češi zapomínají své pojistné smlouvy pravidelně kontrolovat, čímž riskují, že pojistné částky po čase již nemusí stačit na krytí případných škod. Jak tedy správně pojistit svůj domov a kdy pojistnou smlouvu aktualizovat?

Investice s vůní benzínu

Kouzlu vozů z dob minulých podléhá stále více lidí, kteří shánějí hlavně socialistické veterány. V tom jim už rok …

Partneři Portálu

NOOL
Rolovat nahoru