Liškařová opět zvolena prezidentkou Komory auditorů ČR

V pondělí 21. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXV. sněm auditorů, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů, etického kodexu a také volby poloviny členů výkonného výboru. Posléze výkonný výbor v doplněném složení zvolil ze svých řad tříčlenné prezidium. Prezidentkou komory byla opět zvolena Ing. Irena Liškařová, prvním viceprezidentem se stal Ing. Jiří Pelák, Ph.D. a viceprezidentem je nadále Ing. Pavel Kulhavý.

Na sněmu také vystoupil náměstek ministra financí PhDr. Tomáš Vyhnánek, který se zaměřil na audit a účetnictví z pohledu legislativy a metodiky. Dalším vystupujícím hostem byl prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem Ing. Jiří Nekovář. Ten účastníky seznámil s rolí Rady po novele zákona o auditorech, na kterou přechází dohled nad auditory subjektů veřejného zájmu ze samosprávné profesní komory. RNDr. Zuzana Silberová, Ph.D., CIA z České národní banky informovala o tom, jaký význam má práce auditorů pro dohled ČNB.

Sněm se konal necelé dva měsíce poté, co nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o auditorech. Ta transponuje evropskou směrnici o povinném auditu a nařízení o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu. Výklad novelizovaného zákona není jednoduchý, v určitých ustanoveních totiž platí zákon a v některých případech přímo nařízení EU.

Většina změn se týká subjektů veřejného zájmu, případně jejich ovládaných a ovládajících společností. Jednou z hlavních změn je povinná rotace auditora, česká úprava umožňuje po 10 letech na základě výběrového řízení zvolit stávající auditorskou společnost a vystřídat ji až po 20 letech. Další změnou je zákaz poskytování určitých neauditorských služeb auditovaným subjektům veřejného zájmu auditorskou společností. Obsahově se změní zprávy auditora k účetním závěrkám subjektů veřejného zájmu. U nich bude muset auditor uvádět podrobné a konkrétní informace o klíčových rizicích a reakcích auditora na ně. U kotovaných společností jsou tato nová zveřejnění povinná již pro účetní závěrky za rok 2016, u zbývajících subjektů veřejného zájmu až pro účetní závěrky za období začínající po 17. červnu 2017. Změny doznají všechny zprávy auditora. Jde především o změny ve struktuře zprávy auditora, kde například odstavec s výrokem auditora již nebude na konci, ale na začátku zprávy. Zároveň se významně rozšiřuje popis povinností a odpovědnosti auditora.

Komora k dnešnímu dni eviduje 1284 auditorů, 362 auditorských společností a 713 asistentů auditora. Auditorské společnosti přitom zaměstnávají 60 % z celkového počtu auditorů a prakticky všechny registrované asistenty auditora. Rejstřík auditorů je veřejně přístupný na webových stránkách www.kacr.cz.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Tiskové zprávy

Vyplatí se investovat do pojištění zaměřeného pouze na ženy?

Existuje celá řada různých druhů pojištění. Od těch, které si zakládá převážná část lidí, jako je pojištění úrazové nebo životní, až po celé spektrum pojištění různých specifických nešťastných událostí. Lidé chápou důležitost pojistky, která jim dá potřebnou jistotu, žít jaksi uvolněně a s klidem. V životě ženy …

Nejčtenější

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …
Rolovat nahoru