Byla doma s dítětem, zaměstnavatel jí zrušil místo. Co dělat?

Poradna

Stává se to celkem často. Žena se vrátí po rodičovské dovolené do práce a zjistí, že její místo už neexistuje, nebo ho obsadil někdo jiný. Jak má postupovat? Na co má podle zákoníku práce nárok? A musí jí v tom případě zaměstnavatel zaplatit odstupné?

Návrat po mateřské dovolené do práce může být komplikovaný. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Zaměstnavatel po návratu zaměstnankyně z rodičovské dovolené již nemá zájem, aby v práci pokračovala. Například proto, že přijal na uvolněné místo jiného zaměstnance, který se osvědčil. Nebo pracovní pozici zrušil či provedl reorganizaci práce, tedy že rozdělil agendu jednoho zaměstnance mezi více zaměstnanců kvůli úspoře či větší efektivitě práce.

V první řadě je nutné si ověřit, zda pracovní místo bylo skutečně zrušeno, případně kdy a jakým způsobem. Mělo by k tomu dojít rozhodnutím o organizační změně. Tuto pozici by v tom případě neměl zastávat nikdo jiný, případně by měl skončit k datu rušení této pozice či být přeřazen na jinou práci.

Pokud by skutečně pozice byla zrušena, má zaměstnavatel právo pracovní poměr rozvázat. Ovšem pozor: během mateřské dovolené (trvá zpravidla 28 týdnů po porodu a tedy předchází rodičovské dovolené) tak mohl učinit jen dohodou o rozvázání pracovního poměru. Nadcházející rodička se totiž nacházela v ochranné době, v níž není možno dát zaměstnankyni výpověď.

Dohodu mohl zaměstnavatel navrhnout kdykoliv, tedy i v průběhu rodičovské dovolené, ale aby nabyla platnosti, musela by rodička s takovým řešení souhlasit a dohodu podepsat. Pracovní poměr by tedy skončil dnem, který by byl uveden v dohodě, což by mohl být například i poslední den rodičovské dovolené.

Pokud se tak nestalo, tuto dohodu zaměstnavatel patrně navrhne po skončení rodičovské dovolené. Pokud by zaměstnankyně ani v takovém případě s jejím uzavřením nesouhlasila, nezbývá zaměstnavateli, než dát výpověď podle §52 písm. c) zákoníku práce. Výpověď ale může dát nejdříve první den po skončení rodičovské dovolené.

Výpovědní doba, pokud nebyla sjednána delší, je dvouměsíční a začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Protože místo bylo zrušeno, zaměstnankyně práci vykonávat nemůže a bude do skončení pracovního poměru pobírat náhradu mzdy pro překážku v práci na straně zaměstnavatele.

Kromě toho, že zaměstnavatel nemůže dát výpověď během rodičovské dovolené a má povinnost platit náhradu mzdy do skončení pracovního poměru, tak musí ještě vyplatit odstupné, neboť k rozvázání pracovního poměru dochází z důvodu organizačních.

Odstupné je diferencováno podle délky trvání pracovního poměru a činí nejméně jednonásobek průměrného výdělku zaměstnance, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok. Nejméně dvojnásobek průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr trval u něj alespoň jeden rok a méně než dva roky a nejméně trojnásobek průměrného výdělku, pokud pracovní poměr trval alespoň dva roky. Jedná se o minimální zákonný nárok.

Odstupné může být vyšší, což může být stanoveno ve vnitřním předpise, dojednáno ve smlouvě, ať pracovní nebo kolektivní, případně i v dohodě o rozvázání pracovního poměru či určeno individuálním rozhodnutím zaměstnavatele. Odstupné náleží v případě rozvázání pracovního poměru jak výpovědí, tak dohodou.

Nastávají také případy, kdy je pracovní pozice zrušena až k poslednímu dni rodičovské dovolené nebo v krátké době po návratu zaměstnankyně do práce. Nebo ji fakticky vykonává někdo jiný a může jít o účelové rozhodnutí ve snaze se zaměstnankyně zbavit. Pak je třeba se zabývat tím, zda jsou splněny veškeré náležitosti pro právoplatné rozvázání pracovního poměru podle zákoníku práce. Pokud by nebyly, je možno se bránit podáním žaloby k soudu na neplatnost výpovědi.

Sdílet:

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky Zaměstnání

Pro výpověď dohodou platí – po podpisu se nediv

Tak jsem dostal výpověď, ale nakonec to nebylo tak strašné jednání a dohodli jsme se rychle. Podobně si pochvaluje zaměstnanec a mává papírem s nadpisem, který je na první pohled absurdní – výpověď dohodou. Tedy, …

Pozor na nekalé praktiky nelegálních pracovních agentur

Zhruba desetinu personálních agentur působících na českém trhu práce tvoří tzv. šedé agentury, které při zaměstnávání na dočasné přidělení využívají legislativních mezer a okrádají jak samotné zaměstnance, tak i …

Situace na trhu práce povede k dalšímu růstu mezd

Rostoucí mzdové náklady společně s růstem cen energií a zdražováním firemních půjček mohou být smrtícím koktejlem pro české firmy. Mnohým společnostem začínají klesat zisky, což bude mít negativní dopad na rozvoj …

Nejčtenější

Část domácností se řítí do finanční propasti

Hospodaření některých českých domácností je dlouhodobě jen těžko udržitelné. Ačkoli se majetková a finanční situace za poslední dvě dekády celkově zvedla, je tu i jeden hodně rizikový faktor: v porovnání s výší mezd …

Pronajala si chalupu. A s ní i nevraživého souseda

Pronajmout si chalupu na dovolenou je běžná věc. Člověk čeká, že když zaplatí deset patnáct tisíc za měsíc, a v sezóně na žádaném místě za týden třeba i dvojnásobek, tak vše bude v pohodě. Jenže v takové chaloupce …

Pálenka z garáže je svátost, ale ilegální

Česko doslova přetéká ovocem. Zahrádkáři se radují, že bude hodně pálenky. A někteří si ji dělají doma ve sklepě nebo v garáži. Bývá to svátost a chlouba, ale kromě potenciálních zdravotních rizik jde především o …

Tanec a hudba: Medicína, která lidem vrací radost do života

Rozhovor
Od malička rád bavil lidi. Využil taneční průpravu a s pomocí gerontologů, lékařů a odborníků na péči a aktivizaci seniorů i zdravotně postižených vytvořil metodu EXDASE. Dnes díky ní pomáhá lidem seniorům, lidem s demencí, ale i vozíčkářům. Za svoji metodu, která lidem vrací radost do života dostal Petr Veleta letos Cenu za mimořádný přínos v oboru gerontologie.
Rolovat nahoru