Česko stále patří mezi největší vývozce elektřiny

Analýza

Množství elektřiny, které se v roce 2015 vyrobilo v České republice, meziročně kleslo a spolu s tím poklesl i čistý export energie. I přes to se ale Česko dlouhodobě drží na evropské špičce vývozců elektřiny.

Ilustrační foto: FAEI.cz

Podle Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav elektřiny se v roce 2014 řadilo objemem exportované elektrické energie na třetí místo v Evropě za Francii a Německo.

Česká republika v roce 2015 vyrobila téměř 78 netto terawatthodin (TWh) elektřiny, což je celková výroba bez vlastní technologické spotřeby na výrobu elektřiny. Všechny kraje dohromady přitom spotřebovaly přibližně 56,5 TWh a téměř 22 TWh tedy zamířilo přes hranice.

„Oproti roku 2014 to znamená pokles a kompletní srovnávací data pro rok 2015 ještě nemáme k dispozici, i tak ale můžeme říct, že Česko v poměru mezi vyrobenou a exportovanou elektřinou patří k evropské špičce. V roce 2014 se s téměř 21 % vyvezené energie řadilo na starém kontinentu na druhé místo za Estonsko,“ říká Hana Kvartová, Country manažerka SAS Institute, firmy, která se podílela na zpracování datové analýzy.

Celková produkce v roce 2015 klesla

Rok 2015 v Česku znamenal v meziročním srovnání snížení brutto výroby elektřiny o více než 2 TWh. Hlavními „viníky“ této statistiky jsou dlouhá odstávka jaderné elektrárny Dukovany a zářijová neplánovaná odstávka jaderné elektrárny Temelín, kvůli kterým se celkový objem energie vyrobené u nás štěpením jádra snížil z 35 % na 32 %.

K mírnému poklesu výroby došlo i v uhelných elektrárnách (ty stále zajišťují přes 53 % objemu vyrobené elektřiny) a vlivem sucha také v elektrárnách vodních (výroba ve vodních elektrárnách nad 10 MW výrazně poklesla už v roce 2014, a to meziročně o 40 %).

Tato „červená“ čísla byla částečně kompenzována mírným navýšením výroby v paroplynových elektrárnách (ty jsou v Česku celkem tři) a dále v elektrárnách přečerpávacích, větrných a fotovoltaických. I tak ale poslední tři zmiňované typy elektráren zajišťují pouze necelých 5 % tuzemské produkce.

Bez jádra to zatím nepůjde

„Konvenční zdroje jsou dnes pro stabilitu dodávek elektřiny nenahraditelné, v budoucnu se ale mohou posunout do role doplňku zdrojů obnovitelných. Otázkou zůstává, kdy k tomuto přesunu dojde. Je proto klidně možné, že si vystačíme s prodlužováním životnosti stávajících jaderných elektráren a žádné nové již nikdy potřebovat nebudeme,“ říká k otázce produkce elektřiny z jádra Miloš Mojžíš, Senior Consultant společnosti Unicorn Systems.

Plánovat v takto dynamickém odvětví jakoukoliv investici s perspektivou 30 a více let je riskantní, vysvětluje Mojžíš. Podle něj je naopak možné, že v dlouhodobém horizontu nastane výraznější pokrok v oblasti skladování elektřiny či výstavby evropského supergridu, které jsou v současnosti vnímané spíše jako technologické perličky.

„Obojí by výrazně zvýšilo konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů a možnosti jejich využití pro pokrytí bázové spotřeby. Jak ale tvrdí obhájci výstavby dalšího jaderného zdroje, v horizontu následujících padesáti let nemáme jinou možnost, jak tuzemskou spotřebu pokrýt,“ doplňuje Mojžíš.

S tímto názorem koresponduje i Státní energetická koncepce, dokument popisující priority a strategické záměry v energetickém sektoru, podle kterého bude v budoucnosti preferována právě výroba energie z jádra. Počítá se tedy s dostavbou dalších jaderných bloků, prodloužení životnosti stávajících bloků v elektrárně Dukovany a později případná stavba bloku dalšího.

Na druhém místě za Estonskem

Matoucí může být, že i když výroba elektřiny v roce 2015 meziročně poklesla, celkový export naopak mírně vzrostl. Do tohoto údaje se ale započítává veškerá energie, která „proteče“ Českou republikou, a nejedná se tak automaticky o zvýšení čistého exportu (tj. exportu „naší“ energie).

Pokud bychom se tedy podívali na saldo exportu a importu elektřiny, zjistili bychom, že čistý export z ČR naopak poklesl, a to oproti předchozím letům poměrně výrazně. Zatímco mezi lety 2011 a 2014 Češi vyváželi o 16-17 TWh elektřiny víc, než dováželi, v roce 2015 klesl tento rozdíl na 12,5 TWh.

Přesto zůstává Česko jedním z největších exportérů v Evropě co do podílu vyrobené a exportované elektřiny. V roce 2014, ze kterého jsou k dispozici poslední souhrnné statistiky, jsme vyvezli 20,4 % vyrobené energie, což nás řadilo na druhé místo za Estonsko.

Největší množství české elektřiny tradičně zamířilo do Rakouska a na Slovensko. To ale neznamená, že v těchto zemích zůstává – Prostřednictvím jejich přenosových soustav je totiž dále distribuována zejména do zemí Balkánského poloostrova.

Do dalších dvou sousedních států – Německa a Polska – pak export v roce 2015 poklesl. Vývoz elektřiny do Polska, které je ze sousedních zemí nejmenším odběratelem, klesl meziročně o celých 60 %. Naopak do Rakouska, kam tradičně míří vůbec nejvíc tuzemské energie, „odplulo“ o 388 GWh (3 %) více než o rok dříve.

Z obnovitelných zdrojů jen 10 %

Větrné i fotovoltaické elektrárny zažily v posledních letech boom související zejména se státní podporou. V Česku se vyrobí zhruba 10 % elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), v celkovém objemu jde však o menší množství, než jaké je v Evropě průměrem.

„Česká republika nemůže těžit z příznivých hydrologických podmínek, jako některé další evropské země, přesto své závazky z OZE jako jedna z mála zemí plní,“ soudí Miloš Mojžíš z Unicorn Systems.

Podle něj je otázkou, jak k dalšímu rozvoji přistoupit a neztratit konkurenceschopnost a bezpečnost. „Je pravděpodobné, že státní podpora obnovitelných zdrojů bude v budoucnu klesat úměrně tomu, jak se bude zvyšovat jejich konkurenceschopnost ve srovnání se zdroji konvenčními,“ komentuje perspektivu využití obnovitelných zdrojů energie.

Výroba se v krajích liší

Technologie výroby i objem produkce elektřiny se v jednotlivých krajích ČR výrazně liší. Nejvíce energie se podle ERÚ v roce 2015 vyrobilo v Ústeckém kraji (přes 20 TWh), v Jihočeském kraji (15,5 TWh) a na Vysočině (téměř 14 TWh).

Důvod je celkem zřejmý – Vysočinu a jižních Čechy dostaly do popředí jaderné elektrárny, Ústecký kraj pak větší množství uhelných elektráren. Nejméně elektřiny se vyrobilo v samotné Praze (cca 167 GWh) a v Libereckém kraji (341 GWh).

V Jihočeském kraji a na Vysočině jsou dominantním zdrojem energie jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, v Karlovarském kraji se na výrobě elektřiny významně podílí paroplynová elektrárna Vřesová.

V Olomouckém kraji jako zdroj dominuje přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, v Libereckém kraji zase fotovoltaické elektrárny. V ostatních krajích jsou hlavním zdrojem energie elektrárny uhelné.

Praha je ve spotřebě energie atypická

Značné rozdíly zaznamenávají jednotlivé regiony i ve spotřebě elektřiny. Podle ERÚ byla v roce 2015 v jednotlivých krajích mnohem vyrovnanější spotřeba než její výroba, avšak i zde panovaly rozdíly.

Největší spotřebu měl téměř s 8 TWh Středočeský kraj. V něm zaujímá vůbec největší podíl z celého Česka spotřeba domácností a je zde také celkově druhá nejvyšší spotřeba, co se týče průmyslu. Ten dominuje i v Moravskoslezském kraji, který se ve spotřebě umístil jako druhý.

Nejmenší nároky na energii měly pak kraje, které se rozlohou i počtem obyvatel řadí mezi ty nejmenší – Karlovarský, Liberecký nebo Pardubický.

Poměrně atypická je ve spotřebě energie Praha, ve které průmysl zužitkuje pouze necelých 6 % elektřiny, což je hluboko pod celorepublikovým průměrem. Téměř polovina veškeré spotřebované energie naopak v hlavním městě proudí do obchodů a služeb, což je více než dvojnásobek celorepublikového průměru.

Perspektiva inteligentních sítí

Se spotřebou elektrické energie a její optimalizací zejména v domácnostech souvisejí i otázky zavádění inteligentních rozvodných sítí. Tedy takových, které umožňují regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase, a to jak v místním, tak v globálním měřítku, a jsou založené na interaktivní obousměrné komunikaci mezi výrobními zdroji a spotřebiči nebo spotřebiteli.

Jaká je v ČR situace? „Ještě před několika lety jsme tvrdili, že chytré sítě v podstatě nepotřebujeme, protože už máme hromadné dálkové ovládání, a to nám stačí,“ komentuje stav Miloš Mojžíš.

„Teď pomalu zjišťujeme, že by se nám aspoň o trochu chytřejší či inteligentnější sítě hodily. Spotřebitel by díky nim měl mnohem širší možnosti, jak optimalizovat platbu za distribuci s ohledem na své reálné potřeby,“ vysvětluje.

Zabezpečení proti zneužití

Častým argumentem proti širšímu uplatnění inteligentních rozvodných sítí je potřeba jejich zabezpečení kvůli možnosti zneužití dat pro sledování citlivých informací o spotřebiteli nebo pokusům o cenovou destabilizaci sítě.

Jak říká, Mojžíš z Unicorn Systems, Některé pesimistické scénáře by se mohly stát skutečností, pokud by se problematice IT zabezpečení inteligentních sítí nevěnovala dostatečná pozornost.

Podle něj současný český akční plán problematiku kybernetické bezpečnosti okrajově zmiňuje, klíčové ale budou konkrétní kroky, například zabezpečení veškeré komunikace pomocí asymetrické kryptografie, redundance všech klíčových síťových prvků pro případ havárie či úmyslného poškození a monitoring provozu.

„Nejde o nic nového ani převratného. Budeme muset vzít na vědomí, že zavedení vyšší závislosti na informačních technologiích znamená obecně i vyšší rizika útoků na tyto technologie,“ popisuje Miloš Mojžíš.

Zdroj: Česko v datech
(redakčně zpracováno)

Zavřít reklamu ×
Zobrazit pingbacky

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Další z rubriky Ekonomika

Přichází doba zdražování

Po výrazném zvýšení tempa růstu spotřebitelských cen se začínají zvyšovat i ceny výrobců. Patrné je to hlavně v průmyslu, stavebnictví a rostlinné výrobě. Vysoké úspory domácností se tak snadno mohou stát obětí …

Zdražování u výrobců pokračuje

Ceny průmyslových výrobců v ČR v dubnu oproti březnu vzrostly o 0,8 procenta, což bylo dvakrát rychleji, než se čekalo. Meziroční tempo zdražování tak zrychlilo na 4,6 procenta z předchozích 3,3 procenta.

Nejčtenější

Nechcete už pracovat? Začněte počítat…

Už se vám nechce pracovat, protože jste se podle vašeho mínění už napracovali dost? Pak je ta správná chvíle spočítat si, zda máte nárok na starobní důchod, případně předdůchod či předčasný důchod. Pokud ještě ne, …
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB
Rolovat nahoru