Máte investiční životní pojištění? A víte proč?

Pokud máte s pojišťovnou uzavřenou smlouvu o investičním životním pojištění (IŽP), pak jsou následující řádky naší dnešní poradny, kterou uzavíráme Téma týdne, určeny právě vám. Do tří let od doby, co zjistíte problém s vaší pojistkou, to ještě máte možnost řešit, aby nedošlo k promlčení vašeho případného nároku třeba kvůli neoprávněnému obohacení pojišťovnou.
Lidé si obvykle smlouvu s pojišťovnou a pojistné podmínky poprvé pořádně přečtou až ve chvíli, kdy potřebují řešit nějaký problém. Foto: FAEI.cz

Po třech letech totiž (obvykle) dochází k promlčení a se svými případnými nároky vůči kterékoliv finanční instituci už nic neuděláte ani u soudu. Natož u Kanceláře finančního arbitra. Rada první proto zní: Projděte své šuplíky nebo šanony, nebo kam že to ukládáte důležité dokumenty, a najděte svou smlouvu. Jestliže máte pocit, že kvůli špatné pojistce přicházíte o peníze, stále se s tím dá něco dělat. Ale předem upozorňujeme, že neexistuje žádné rovnítko mezi tím, že máte smlouvu na „investičko“ a že právě ta vaše smlouva je neplatná.

POŘÁDNĚ SI PŘEČTĚTE SMLOUVU

Číst smlouvy normální lidi nebaví. To se všeobecně ví. Takže předpokládáme, že i vy se do smlouvy s pojišťovnou poprvé pořádně začtete až ve chvíli, kdy potřebujete řešit nějaký problém. Který je tentokrát o tom, zda se vás aktuální kauza kolem IŽP týká nebo ne.

Předpokládejme, že jste se dočetli nebo doslechli o mediální kampani skupiny tzv. podvedených klientů, kteří se obrátili na finančního arbitra a kteří v médiích vyzývají lidi, aby zmíněný státní úřad zahltili svými podáními. V ČR jsou prý dva miliony neplatných smluv o investičním životním pojištění a může být mezi nimi i ta vaše! Psali to v novinách (minulý týden například v Blesku), takže to musí být pravda!

Nemusí. Finanční arbitr nevydává tzv. precedenční rozhodnutí, která by byla závazná pro všechny ostatní. A z podstaty věci a pravomocí úřadu vyplývá, že ani nemůže, protože vždy posuzuje jen jeden konkrétní případ. Nenechte se zmást mediálními hrátkami profesionálů, kteří na straně klientů anebo pojišťoven tvrdí, že právě tohle rozhodnutí arbitra nebo rozsudek prvoinstančního soudu je precedens. Finanční arbitr vždy rozhoduje pouze o konkrétní smlouvě a jeho rozhodnutí je přezkoumatelné soudy.

PLATÍ TO, PROČ JSTE SMLOUVU UZAVŘELI?

Zástupce finančního arbitra Lukáš Vacek. Foto: Kancelář finančního arbitra

„Spotřebitel se podívá do smlouvy a zjistí, k čemu tu smlouvu má. A třeba zjistí, že tu smlouvu má právě proto, aby mu kryla riziko úrazu, riziko nemoci, pobyt v nemocnici, a pak není žádný důvod panikařit. Já bych chtěl ještě trošku říct teď v médiích je velká kampaň o neplatnosti životních pojišťoven. Není důvod panikařit. Podívám se jako spotřebitel do smlouvy, zjistím, že tam mám přesně to, co jsem od té smlouvy očekával, a jsem v klidu,“ konstatoval asi před měsícem v rozhovoru pro Českou televizi zástupce finančního arbitra Lukáš Vacek. Pro přesnost dodejme, že vicearbitr se zřejmě přeřekl a místo „pojistky“ vyslovil „pojišťovny“.

Nicméně v kostce popsal přesně to, co byste po přečtení smlouvy měli udělat. Ujasnit si, proč jste ji uzavřeli, jakou jste k tomu měli motivaci. Pokud je vaše finanční gramotnost na dostatečné úrovni, lze předpokládat, že jste uzavřeli smlouvu o IŽP právě kvůli možnosti daňového zvýhodnění a že posíláte na účet pojišťovny tolik, abyste se „vešli“ do limitu daňového odpočtu. A že máte s pojišťovnou sjednáno dostatečně vysoké plnění pro případ, že s vámi něco stane, aby vaši blízcí byli zajištěni. Anebo že se dožijete určitého věku a po několika desítkách let placení investičního životního pojištění se nebudete muset spoléhat jen na státem vyplácenou penzi.

Tak to totiž zamýšleli zákonodárci: Nemělo jít o krátkodobý finanční produkt a ani o pojištění, které by si někdo měl sjednat vícenásobně.

NAŠLI JSTE PROBLÉM?

Jaký můžete ve vaší smlouvě najít problém? Například ten, že ze smlouvy ani z jejích pojistných podmínek nezjistíte, jaké vám pojišťovna účtovala počáteční náklady a správní poplatky. Nebo, jak tvrdí finanční arbitr, pokud ve smlouvě byla sjednána nulová pojistná částka pro případ smrti nebo dožití.

Vzhledem k rozdílnému výkladu zákona o pojišťovnictví mezi arbitrem a právníky pojišťoven ale bude nutné počkat, jak o neplatnosti takového smlouvy o investičním životním pojištění rozhodnou soudy. Podle odhadu bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera to bude několik let trvat, protože nynější rozsudky se vzájemně liší: „Je to kus od kusu. Tyto produkty, ač mají stejný název, jsou různé.“

POZOR NA RADY ZDARMA!

Bohužel se opět ukazuje, že není radno slepě důvěřovat někomu, kdo vám nabízí něco zdarma – v tomto případě aktivita „Podvedení klienti“. Na webu www.podvedeniklienti.cz nabízejí zdarma návod pro potenciálně poškozené klienty pojišťoven s tím, že se mohou obrátit na finančního arbitra a že řízení před ním je bezplatné. A předkládají link na dosavadní nálezy arbitra a další link na návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem. Nic víc, jak je zřejmé např. ze screenshotu webové stránky.

Ze screenshotu webové stránky Podvedení klienti je zřejmé, že nabízí jen link na dosavadní nálezy finančního arbitra a na návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem. Reprofoto: FAEI.cz

„Není to nic složitého. Je tam potřeba naskenovat několik dokumentů, vyplnit několik jednoduchých parametrů a v té chvíli přestane běžet promlčecí lhůta, která je u bezdůvodného obohacení ze strany pojišťoven tři roky,“ vysvětlil mediální zástupce „Podvedených klientů“ Jiří Chvojka. Aktivisté navíc veřejně prohlašují, že jejich cílem je zahltit požadavky Kancelář finančního arbitra.

Pravdou je, že za podání návrhu nic nedáte a že finanční arbitr je povinen jej přezkoumat. Je tu však jedno důležité ALE, na které „Podvedení klienti“ ve své radě zdarma zapomněli. Na finančního arbitra se nemůžete obrátit rovnou, nejprve musíte kontaktovat pojišťovnu a pokusit se s ní dohodnout.

Na arbitra se můžete obrátit, až když budete mít v ruce doklad o tom, že jste pojišťovnu neúspěšně vyzvali k nápravě. Pakliže takový dokument nebudete mít, finanční arbitr rovnou shodí váš návrh ze stolu. Dalším z důležitých dokumentů, které od vás finanční arbitr bude chtít, je prohlášení, že jste v téže věci nepodali žalobu k soudu (nebo k rozhodčímu soudu či k rozhodci) a že jste neuzavřeli s pojišťovnou dohodu o mimosoudním vyrovnání. Vysvětlení a seznam toho, co všechno musí váš návrh obsahovat, můžete zjistit například na webu epravo.cz. Nepřekvapí, že na webu s radami zdarma se to nedozvíte…

NÁKLADY NA ADVOKÁTA

Jak jsme si ověřili, v některých lidech může informace o tom, že řízení před finančním arbitrem je zdarma, vzbudit představu, že budou mít k dispozici právníka zdarma. Tak to ale není a v minulosti na to opakovaně upozorňoval sám úřad finančního arbitra. A praxe potvrzuje, že spotřebitelům ve sporu s finančními institucemi nepřiznává náklady na advokáta ani v případě úspěšného podání. Roli advokáta totiž pro klienta – např. pokud jde o obstarávání důkazů – přebírá právě finanční arbitr.

Pro skutečně objektivní zhodnocení toho, jak jsou úspěšní právníci, kteří před arbitrem zastupují klienty vůči pojišťovnám, existuje jen velmi málo relevantních dat, jak jsme tento týden upozornili v analýze dosavadních rozhodnutí úřadu arbitra.

Čili když si s případným podáním svého problému s pojišťovnou nebudete jisti a obrátíte se kvůli pomoci na advokáta, počítejte s tím, že ho zaplatíte ze své peněženky, ať už uspějete či nikoliv, nebo když se arbitrovi ve vašem sporu s pojišťovnou podaří dosáhnout smíru či když své podání stáhnete.

ŠANCE NA ÚSPĚCH? ŠEST PROCENT

Abyste věděli, na čem jste: Podle Moniky Nedelkové, která vykonává funkci finančního arbitra, byla od roku 2014 v životním pojištění zahájena tři tisíce řízení. „Z toho více než osm stovek jich skončilo zpětvzetím návrhu, zpravidla v důsledku smírného vyřešení sporu,“ uvedla. Tedy téměř jedna čtvrtina.

A navíc, jak vyplynulo z analýzy portálu Finanční a ekonomické informace, více než tři čtvrtiny sporů, k nimž arbitr vydal v oblasti životního pojištění nález nebo rozhodnutí o námitkách, skončily zcela v neprospěch navrhovatelů (zastavení řízení či zamítnutí návrhu), ať už se řízení účastnili sami nebo je zastupovali advokáti či nějaká „ochranářská spotřebitelská organizace“. Šance, že lidé ve svém sporu s pojišťovnou u arbitra v oblasti životního pojištění stoprocentně uspějí, tak nedosahuje ani šesti procent (4 případy ze 73).

PŘÍPADNÁ VÝHRA A DALŠÍ NÁKLADY

Pokud byste ve sporu o IŽP s pojišťovnou přece jen uspěli, čeká vás a případně i vašeho zaměstnavatele další problém – povinnost dodanit to, co jste si (anebo zaměstnavatel, který vám mohl „přihodit na investičko“ 30 000 – 50 000 Kč) v předešlých letech odečetli z daní.

„Pokud by smlouva o investičním životním pojištění, o jejíž neplatnosti rozhodl finanční arbitr, zakládala možnost uplatnění odčitatelné položky od základu daně, může pojistníkovi vzniknout povinnost dodanit sumu odčitatelných položek uplatněných v minulosti. Do jisté míry jsou v ohrožení i zaměstnavatelé, kteří na takovouto smlouvu svému zaměstnanci přispívali a částky takto hrazené zahrnovali do daňově účinných výdajů,“ vysvětlil bývalý šéf Finanční správy Jiří Žežulka, dnes daňový expert společnosti Apogeo.

Ale i když u arbitra uspějete, je velmi reálné, což ukazuje aktuální praxe pojišťoven, že rozhodnutí bude napadeno u soudu správní žalobou. „Může nastat i situace, že soud bude mít na věc jiný názor, a rozhodnutí finančního arbitra nahradí svým rozhodnutím,“ konstatoval vicearbitr Vacek. A pak už se bez pomoci advokáta většinou neobejdete.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB