Objemy majetku ve fondech se v Česku dostaly na historická maxima

Majetek ve fondech přesáhl 1,2 bilionu korun, ukazují nedávné statistiky Asociace pro kapitálový trh v České republice (AKAT). Ke konci června 2023 dosáhl celkový objem majetku svěřeného správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí impozantní částky 2,106 bilionu korun.
Ke konci června 2023 přesáhl celkový objem majetku svěřeného správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí impozantní částky 2,1 bilionu korun. Ilustrační foto: Pixabay.com

Tento objem vzrostl během druhého čtvrtletí o 77 miliard korun, což představuje zvýšení o 3,8 procenta ve srovnání s předchozím čtvrtletím. V rámci této statistiky majetek ve fondech kolektivního investování narostl za poslední tři měsíce o 46 miliard korun. Na tomto růstu se podílelo jak zhodnocení již zainvestovaných prostředků, tak i příliv nových investic.

Zvláštní pozornost si zaslouží nárůst fondů dluhopisových o 26 miliard korun, následovaných fondy akciovými s nárůstem 12 miliard korun. Smíšené fondy a fondy peněžního trhu zaznamenaly nárůst o čtyři miliardy korun, a fondy nemovitostního trhu narostly o 700 milionů korun. Naopak fondy strukturované zaznamenaly mezikvartální pokles o 300 milionů.

Pozitivní nálada na kapitálových trzích pokračovala i v druhém čtvrtletí, kdy rostly jak ceny akcií, tak i dluhopisů. Se stabilizací inflace ve světě – a v domácím prostředí již dokonce s poklesem tempa růstu spotřebitelských cen – se všeobecný optimismus projevil v dobrém zhodnocení investic a také v pokračujícím přílivu nových prostředků do podílových fondů. Rok 2023 tak zatím pro investory vypadá velmi nadějně.

Pokračujícím trendem je další nárůst objemu majetku zainvestovaného ve fondech kvalifikovaných investorů, který dosáhl 420 miliard korun, což představuje čtvrtletní nárůst o 27 miliard korun (6,7 %). Investice ve fondech, ať už jde o fondy kvalifikovaných investorů, nebo kolektivního investování, tak již nyní dosahují celkové výše 1,2 bilionu korun.

Autor je předseda AKAT
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB