V odvětví těžby dřeva a síťových odvětví je v ČR registrováno je 12 719 subjektů, ale pojištění má sjednáno pouze 3732 z nichzdroj: Pixabay

Statisícům společností a živnostníků hrozí, že způsobené škody budou muset hradit ze svého

Přestože je nový občanský zákoník v platnosti již čtyři roky, oblast týkající se odpovědnosti stále mnoho podnikatelů podceňuje. „Občanský zákoník pracuje s novou skutkovou podstatou, kdy podnikatel odpovídá za radu nebo doporučení, které poskytne svému zákazníkovi (neodborníkovi) v rámci své profese. Zvyšuje se tím riziko odpovědnosti za činnost, kterou provozuje,“ upozorňuje Lucie Žulavská, specialistka na neživotní pojištění.

Pod vlivem novely stoupá i výše odškodnění, a to nejen u škod na majetku, ale především pokud jde o újmy na zdraví. Není-li podnikatel dostatečně zabezpečen, aby mohl odškodnit ty, kterým způsobí svým jednáním újmu, může na to velmi doplatit. A příklady z praxe ukazují, že nejde o malé částky.

Segment aktivních firem ostatních služeb (mimo zdravotnictví): Registrováno je 149 399 subjektů, pojištění má sjednáno pouze 45 007 společností.
Segment aktivních firem v odvětví ubytování, stravování a pohostinství: Registrováno je 46 339 subjektů, pojištění má sjednáno pouze 11 806 společností.
Segment aktivních firem v odvětví těžba dřeva a síťová odvětví: Registrováno je 12 719 subjektů, pojištění má sjednáno pouze 3732 společností.
Zdroj: ČAP

Z aktuální analýzy České asociace pojišťoven vyplývá, že statisícům nepojištěných společností a živnostníků hrozí, že způsobené škody budou muset hradit ze svého. Pojištění obecné odpovědnosti se pohybuje na úrovni 8,3 procenta, což znamená, že je pojištěn každý jedenáctý subjekt.

„Český trh je specifický tím, že řada ekonomických subjektů má sjednané pouze profesní pojištění odpovědnosti, které nepokrývá všechny zaviněné škody, nýbrž pouze ty, které se přímo vážou k výkonu dané profese. Podnikatelé žijí v domnění, že jsou pojištěni na všechna rizika, jež mohou nastat, avšak není to pravda,“ vysvětluje Žulavská. Vhodně sjednaným pojištěním mohou být řešeny škody, které podnikatelé způsobí na zdraví a majetku, ale i ostatní finanční škody.

SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM

Uzavřené smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti mírně zlepšují propojištěnost – ta však stále nedosahuje dostatečné úrovně srovnatelné s okolními státy. „Např. v Rakousku je běžným standardem mít vedle pojištění profesní odpovědnosti sjednáno i pojištění odpovědnosti z provozní činnosti čili obecnou odpovědnost, a to např. z titulu poměrně striktních pravidel při zadávání veřejných zakázek,“ uvádí Lucie Žulavská.

U nás ale podobná praxe nefunguje. „Pokud bychom do statistik zahrnuli také pojištění profesní odpovědnosti, které může v některých případech pojištění obecné odpovědnosti doplňovat, pohybuje se propojištěnost na úrovni 11,9 %, a pojištěn je tedy každý osmý člověk, což je stále velmi málo,“ doplňuje Petr Jedlička, hlavní analytik České asociace pojišťoven.

„Na českém trhu jsou odvětví, která mají procento propojištěnosti výrazně vyšší. Jsou to taková povolání, u nichž je míra rizikovosti vysoká. Typickým příkladem je medicína a lékaři. Naopak administrativa či překladatelství stojí na opačné straně našeho žebříčku,“ uzavřel analytik.

(red)

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *