„Chytrá řešení“ jsou pro menší a střední firmy příliš nákladná

Pod pojmem „Úspory a chytrá řešení“ si majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků nejčastěji představují IT služby, zjednodušení, úsporu a efektivitu. Největší překážkou přijímání takových řešení ale podle nich je, že jsou příliš nákladná. Zjistil to výzkum, který pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) uskutečnila v únoru na vzorku 255 firem do 250 zaměstnanců agentura Ipsos.
V oblasti smart řešení je tahounem průmysl, kde jsou výrobní firmy nuceny zefektivnit výrobu a zautomatizovat procesy tak, aby obstály v konkurenci na světových trzích. Ilustrační foto: Pixabay.com

Firmy se také obávají nenávratnosti své investice. Zároveň ale téměř pětina firem neví, co si pod pojmem „chytrá řešení“ představit. „Poukazuje to na absenci širší osvěty, ale i zběsilé terminologické tempo, které zejména segment menších firem není často schopen pojmout,“ informovala redakci FAEI.cz místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

Pokud firmy plánují zavedení chytrých řešení, tak spíše výhledově. V následujících 12 měsících plánují nejvíce chytrý monitoring majetku.

„Na trhu se začíná projevovat, že firmy silně prioritizují své výdaje či investice, pečlivě zvažují naléhavost každého nákladu,“ upozornila Břečková. I proto se podle ní potenciál chytrých řešení přesouvá spíše do „výhledu“, než že by byl v nejbližším plánu investic.

V segmentu malých a středních podniků (MSP) se podle členky představenstva a generální ředitelky AMSP ČR Evy Svobodové neustále opakuje trend péče řádného hospodáře. „Stejně jako třeba v případě automatizace či digitalizace, která zní velmi trendy, firmy v našem průzkumu střízlivě poukazovaly na ekonomickou logiku a návratnost investice,“ řekla Svobodová.

„Když se nyní podíváme spíše zpět, do chytrých řešení nejčastěji investují střední firmy v rámci segmentu MSP, tedy ty s 50-250 zaměstnanci. Více než třetina těchto firem alokovala v minulém roce přes čtvrt milionu korun,“ uvedl předseda představenstva asociace Josef Jaroš. Podle průzkumu v osmi z deseti případů firmy přijatá chytrá řešení financovaly z vlastních zdrojů.

Největší částky do chytrých řešení podle něj putovaly od výrobních firem, ale obchod byl tentokrát ve velmi těsném závěsu. „Nejméně do chytrých řešení v posledním roce investoval sektor služeb – důvodem ale může být i to, že již nějakými chytrými řešeními disponoval, nebo dosáhl v rámci sektoru jisté saturace,“ dodal Jaroš.

„Inovativní řešení je stále vnímáno zejména v informačních technologiích. Takovéto zařazení je však zvykové a zjednodušené. Věřím, že významný prostor nabídnou v budoucnu řešení dotýkající se cirkulární ekonomiky a ekologických a odpovědných řešení,“ upozornil Martin Valdauf z PKF Apogeo Special Services.

„Průzkum mimo jiné ukazuje, že velké množství podniků má stále obavy z nenávratnosti investic do chytrých řešení. V oblasti smart řešení je tahounem právě průmysl, kde jsou výrobní firmy nuceny zefektivnit výrobu a zautomatizovat procesy tak, aby obstály v konkurenci na světových trzích,“ komentoval výsledky průzkumu Michal Urban z agentury CzechInvest.

Podle Kateřiny Novotné, ředitelky v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte výsledky průzkumu ukazují, že firmy nemají vždy úplný přehled o tom, jaké formy daňové podpory svých vývojových aktivit mohou využít. „Často také nejsou schopny posoudit, zda je pro ně daná forma podpory relevantní a zda jim přinese budoucí prospěch,“ uvedla.

Daňová podpora např. v podobě odpočtu na výzkum a vývoj v Česku existuje již roky, využívaná je ale mezi MSP minimálně. „Nejtěžší pro firmy zpravidla je správně určit hranici mezi tím, zda jsou činnosti svou povahou klasifikovatelné jako výzkum/vývoj a zda je možné tyto náklady uplatnit dvakrát – jednou jako daňově uznatelný náklad a podruhé jako daňový odpočet,“ zdůraznila Novotná.

Dalšího důležitého aspektu si všiml Tomáš Kasman, Head of Marketing CEE/PL Google Cloud: „Z výzkumu vyplývá, že pouze 3,9 procenta dotázaných firem využívají cloudových služeb. Cloud a cloudová řešení přitom představují velkou příležitost pro firmy v České republice, protože malým a středním podnikům pomáhají inovovat rychleji a trávit se správou IT infrastruktury méně času.“

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB