Goldman Sachs: Zůstaňte zainvestovaní v amerických akciích

Americké akcie v roce 2023 dosahovaly silných výsledků s celkovým výnosem 26 procent, který převyšoval výnos akcií na rozvinutých trzích mimo USA o 19 procent, rozvíjejících se trhů o deset procent a čínských akcií, které ztratily 11 procent. Takto silná výkonnost posunula ocenění amerických akcií do horního historického decilu, což znamená, že americké akcie byly historicky levnější nejméně 90 procent času.
Pokud nedojde k bezprostřední recesi nebo velké negativní události, kterou by trh nestihl zacenit, je obecnou investiční filozofií ISG zůstat u amerických akcií. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Skupina Investment Strategy Group od Goldman Sachs (ISG) uznává, že americké akcie jsou drahé, a to jak na absolutní bázi, tak v porovnání s neamerickými akciemi. Ve skutečnosti jsou americké trhy dražší než trhy téměř v jakémkoli regionu (jedinou výjimkou je Indie, pozn. aut.).

Přesto ISG ve své zprávě 2024 Outlook, America Powers On, nadále doporučuje klientům udržovat dlouhodobou strategickou nadváhu amerických akcií. Klientům také doporučuje, aby si zachovali tuto alokaci namísto taktického přesunu do dluhopisů, hotovosti nebo neamerických akcií.

Goldmani preferují americké akcie před zahraničními tituly

Investiční ředitelka a vedoucí ISG nedoporučuje alokovat kapitál pryč z amerických titulů ve prospěch jiných rozvinutých nebo rozvíjejících se trhů. Za prvé uvádí, že americké akcie nejsou tak drahé, jak se na první pohled zdá ve srovnání s jejich protějšky mimo USA. Mix sektorů na těchto trzích se výrazně liší, což ovlivňuje celkové ocenění trhu.

Některé sektory jsou dražší, například technologie, takže index akciového trhu s velkým podílem technologií bude mít vyšší ocenění. Například index S&P 500 je zatížen drahými technologickými akciemi, které se obchodují s poměrem ceny k zisku ve výši 27násobku očekávaného zisku příštích 12 měsíců.

V porovnání má ale index menší váhu finančních akcií s 15násobkem zisků a energetického sektoru s 11násobkem. Složení zisků se liší i mezi indexy jednotlivých zemí. Technologické akcie představují 29 procent zisků v americkém indexu, ale pouze jedno procent zisků v britském akciovém trhu. Naproti tomu akcie energetických společností tvoří 20 procent zisků na britském akciovém trhu, ale jen 7% podíl v USA.

Pokud se upraví sektorové váhy jednotlivých indexů akcií Spojeného království, eurozóny, Japonska nebo rozvíjejících se trhů tak, aby byly podobné jako u indexu S&P 500, rozdíl v ocenění se výrazně zmenší.

Například valuační prémie amerického trhu vůči britskému klesne po provedení těchto sektorových úprav z 82 procent na 23 procenta. I když se americké trhy i po těchto úpravách stále obchodují dráže, podle ISG je tento rozdíl více než kompenzován menším rizikem, jež investoři podstupují investováním do amerických titulů.

Dalším důvodem, proč zůstat v amerických akciích, je podle ISG skutečnost, že rozdíly v ocenění nebyly v minulosti užitečným signálem budoucí výkonnosti trhu. Rozdíl v ocenění akcií rozvinutých neamerických trhů vůči americkým se podle indexu MSCI EAFE a indexu S&P 500 již několik desetiletí zvyšuje. Tedy i přesto, že jsou akcie indexu EAFE a rozvojových trhů z valuačního hlediska atraktivnější, historicky to nutně nevedlo k lepšímu zhodnocení.

Co ještě zvýhodňuje americké akcie oproti ostatním? Autoři výhledu na letošní rok poukazují na to, že americké zisky na akcii rostou rychleji. Od svého vrcholu v roce 2007 těsně před velkou finanční krizí se více než zdvojnásobily. Ve stejném období vzrostl zisk na akcii zbytku světa o 22 procent a zisk v eurozóně se zvýšil pouze o čtyři procenta.

Je ovšem nutno poznamenat, že rostoucí zisk na akcii není pouze funkcí rychlejšího růstu zisků společností. Závisí to ve velké míře také na objemu zpětných odkupů akcií, což je praktika, jenž je nejvíce rozšířená právě v USA. ISG očekává, že americké společnosti budou i nadále generovat trvale rychlejší a rozmanitější růst zisků ve srovnání se svými neamerickými konkurenty.

Analýza Goldman Sachs zároveň varuje, že americké akcie nebudou vždy překonávat ostatní trhy, rozhodně ne tak výrazně jako v letech od roku 2008, kdy překonávaly neamerické rozvinuté trhy o devět procentních bodů ročně.

ISG tak očekává, že v roce 2024 budou akcie mimo USA překonávat americké akcie přibližně o dva procentní body. Jelikož jsou však tyto výnosy uváděny v místní měně, pokud by dolar v letošním roce posílil o zmíněná dvě procenta, americké a neamerické rozvinuté akcie by ve skutečnosti měly podobné výnosy.

ISG současně neočekává, že by americké akcie v příštích letech dosahovaly stejně vysokých absolutních výnosů jako v roce 2023. Podobně zvýšené ocenění (jako je nyní) historicky zatížilo výkonnost akcií v následujících pěti letech a snížilo šance na kladné výnosy.

Co dluhopisy a hotovost?

ISG nedoporučuje klientům, aby si část svých zisků uzamkli prodejem amerických akcií a alokovali získané prostředky do dluhopisů nebo hotovosti. Důvodem je to, že očekávané výnosy amerických akcií v příštím roce až pěti letech jsou podle ISG nepatrně vyšší než očekávané výnosy dluhopisů a hotovosti.

Obecněji řečeno, ISG se domnívá, že rizika podvážení amerických akcií jsou vysoká vzhledem k silnému vzestupnému trendu zisků, který americké akcie dlouhodobě nadnáší. Pokud nedojde k bezprostřední recesi nebo velké negativní události, kterou by trh nestihl zacenit, je obecnou investiční filozofií ISG zůstat u amerických akcií.

Autor je analytik společnosti BH Securities
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB