Tři hlavní témata investorů v roce 2024

Investoři budou měnit svá portfolia proporčně tomu, jak moc věří v jaké téma v daném okamžiku. Kdo dokáže správně předvídat přeměny těchto tržních sentimentů, může předvídat i pohyby cen aktiv.
Mnoho historicky precizních ekonomických indikátorů naznačuje, že se USA recesi nevyhnou. Ilustrační foto: Depositphotos.com

V roce 2023 bylo na počátku hlavním tématem vysoce očekávaná ekonomická recese v USA, která ale nenastala. Březen 2023, kdy začaly kolabovat americké regionální banky, měl být oním spouštěčem recese. Ovšem vláda Spojených států ve spolupráci s Federálním rezervním systémem (Fed, centrální banka USA, pozn. aut.) zasáhla a natiskly se stovky miliard dolarů na záchranu bankovního sektoru.

A úspěšně, krize byla následně odvrácena. Březen byl také měsícem, kdy si investoři uvědomili, že ekonomika přešlapuje na hraně propasti, a proto většina kapitálu od té doby směřovala do „bezpečí“, neboli největších sedm obchodovaných společností na trhu.

Tato skupina technologických gigantů vytvořila většinu zisků akciových trhů v minulém roce. Ke konci roku 2023 se tato situace zlepšila a přidaly se do růstu i ostatní tituly v reakci na očekávání nižších úrokových sazeb a dříve, než se původně předpokládalo.

První téma: Recese

Inflace v posledních měsících je překvapivě umírněná a sleduje zdravý klesající trend (jádrová méně). Americká celková inflace v prosinci činila pouze 3,1 procenta meziročně a jádrová čtyři procenta, beze změny oproti listopadu. To vede v očích investorů k brzkému započetí snižování úrokových sazeb Fedu (již v březnu), což by se mělo propsat i do silnějšího ekonomického růstu v dalších letech.

V reakci na to spekulativní tituly, menší růstové technologické společnosti a cyklické akcie, zažily v listopadu a prosinci velmi svižný růst. Ovšem nabízí se otázka, proč je inflace takto umírněná a proč Fed, ačkoli ještě v listopadu tvrdil, že snižování sazeb nepřipadá v úvahu, v prosinci velmi rychle obrátil.

Nyní podle posledního zápisu shromáždění FOMC (Federální výbor pro otevřený trh americké centrální banky, pozn. red.) úředníci očekávají alespoň tři snížení úrokových sazeb v roce 2024 (pokaždé o 0,25 %, pozn. aut.).

Jedna z vedoucích teorií tvrdí že důvod, proč je inflace ve svižném poklesu a proč je Fed nyní víc nakloněn snižování sazeb, je chřadnoucí ekonomika. Mnoho historicky precizních ekonomických indikátorů naznačuje, že se USA recesi nevyhnou.

Problém ve fundamentální historické analýze akciových trhů je v tom, že nepočítá s velkými fiskálními zásahy do ekonomiky, kterých jsme byli svědky v roce 2023. Vše to tak navozuje pocit uměle udržovaného ekonomického růstu před volbami v listopadu 2024, zatímco pod povrchem ekonomická aktivita pomalu degraduje.

V recesních tématech jsou úspěšnější defenzivní a necyklické tituly, typicky zdravotnický sektor, sektor nezbytné spotřeby či veřejná infrastruktura. Daří se také obvykle zlatu, nebo korporátním, a především státním dluhopisům.

Druhé téma: Reinflace

V „reinflačním“ scénáři se růst cenové hladiny nepodaří stabilně držet na přijatelně nízké úrovni a kvůli tomu se může inflace znovu probudit. To se pravděpodobně stane, pokud fiskální politika USA bude příliš štědrá, nebo pokud Fed začne snižovat sazby příliš rychle a brzy. Za těchto podmínek by se americká ekonomika i nadále vyhýbala recesi, neboť ekonomická aktivita by byla příliš silná.

Fed ale v takovém případě nemůže výrazně snížit úrokové sazby. Dokonce by se mohl rozhodnout je znovu zvýšit, pokud se inflace ukáže být perzistentní. Výnosy dluhopisů by tak zůstaly vyšší po delší dobu, což by ale zároveň mělo v delším časovém horizontu skličující účinek na ekonomiku.

Mnoho společností totiž levně zafixovalo dluh v letech 2021 a 2022, díky čemuž na ně vyšší úrokové sazby nemají velký vliv. Cena dluhu se odvíjí od výnosů na dluhopisech, tudíž pokud tyto výnosy budou vyšší po delší dobu, pak více ekonomických subjektů skončí s dražším dluhem.

Téma reinflace bude nepříznivé pro společnosti citlivé na vyšší úrokové sazby a pro ty, jež nedokáží přenášet náklady na své zákazníky. Také to nemusí být příznivé pro menší a růstové společnosti, neboť ty se často výrazně spoléhají na krátkodobý dluh.

Dařit by se naopak mohlo větším společnostem se solidním fundamentem, vybraným cyklickým titulům v sektorech energetiky, základních materiálů, nebo průmyslu.

Třetí téma: Soft-landing

Soft-landing (měkké přistání) je vágně definovaný pojem, pod kterým se většinou rozumí situace, kdy se ekonomika vyhne ekonomické recesi po období zvyšování úrokových sazeb. To se nemusí laikovi na první pohled zdát jako něco, co by si zasloužilo vlastní výraz, ovšem po historické analýze by mu bylo jasné, že jde o relativně vzácný jev.

Historicky většinou strmý růst úrokových sazeb zapříčinil se zpožděním recesi a výprodej na akciových trzích. Jak jsem již uvedl v prvním tématu, recese by pravděpodobně dorazila i tentokrát, a to již v březnu. Bohaté vládní stimuly ale mění mnohé, proto nikomu vlastně není jasné, co se bude dít dále. Trhy si tento scénář měkkého přistání intenzivně prožívají alespoň poslední dva měsíce.

V tomto scénáři investoři sázejí na to, že úrokové sazby půjdou svižně dolů, spolu s inflací a ekonomický růst zůstane kladný, bez výrazného růstu nezaměstnanosti. Toto téma je tedy předpokladem toho, že se vše vrátí ke starému pořádku, jak tomu bylo v době před pandemií.

Není těžké odvodit jakým titulům se daří, když investoři tíhnou k tomuto sentimentu, stačí se podívat na to, co rostlo v posledních měsících. Jedná se o cyklické tituly, citlivé na úrokové sazby, daří se sektorům nezbytné spotřeby, technologií a inovací či nemovitostí.

Daří se také menším růstovým společnostem a firmám s horší rozvahou a větším zadlužením. Dluhopisové výnosy by v tomto scénáři měly klesnout a jejich ceny tedy vzrůst. Naopak cenné kovy, jako je zlato, nebo dluhopisy s menším výnosem, by nemusely být atraktivními variantami.

Co s tím?

Tato tři témata budou pravděpodobně rezonovat v celém letošním roce. Investoři budou v závislosti na ekonomických datech a sentimentu měnit svá portfolia proporčně tomu, jak moc věří v jaké téma. V roce 2022 a 2023 nejdříve dominovalo recesní téma, které se postupně přeměnilo v reinflační téma a na konci roku a dnes již dominuje poslední téma soft-landingu.

Investoři mohou letos pendlovat mezi těmito sentimenty dynamičtěji, než tomu bylo doteď, především kvůli rostoucí propasti mezi tím „co je přirozené“ a co je z politických důvodů nyní „vynucováno“.

Trhy jsou v současnosti velmi optimistické a silně věří v „měkké přistání“. Obvykle období extrémního optimismu následuje období střízlivění, kdy se v závislosti na ekonomických údajích mohou investoři přiklonit k recesnímu, nebo reinflačnímu tématu. Kdo dokáže správně předvídat přeměny těchto tržních sentimentů, může předvídat i pohyby cen zmíněných aktiv.

Autor je analytik společnosti BH Securities
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB