Forma pro udělení plné moci není přesně stanovena, neexistuje na ni žádný závazný či jednotný formulář zdroj: Pixabay.com

PORADNA: Plná moc nemá pevnou formu, úřad ji ale nemusí uznat

Potřebujete si vyzvednout peníze z regionální banky, cestujete do zahraničí se svěřeným dítětem, chcete získat lékařské záznamy svých rodičů? Jste zkrátka nějakým způsobem limitovaní a nemůžete osobně vyřešit neodkladný problém? Stačí sepsat plnou moc, ba dokonce nemusí být ani v písemné formě. Ale je to opravdu tak jednoduché?

Forma pro udělení plné moci není přesně stanovena, neexistuje na ni žádný závazný či jednotný formulář. Plnou moc lze udělit i velmi neformálním způsobem, například ústně nebo ručně na kusu papíru, a není třeba ji úředně ověřovat. Malým, ale velmi významným dovětkem však je, že není jisté, zda takovou plnou moc uzná i úřad, před nímž ji chcete uplatňovat. I když tuto výhradu by měl mít výslovně uvedenou v příslušných podmínkách pro konkrétní úřední výkon.

MAJÍ VLASTNÍ FORMULÁŘE

Autor se nedávno setkal s postojem jedné pojišťovny, nad nímž mu zůstával rozum stát. Vypravil se do této instituce vybaven ověřenou plnou mocí, kde se výslovně uvádělo, že je v zastoupení svého nemocného otce zmocněn zrušit konkrétní účet a peníze převést na účet jiný.

Následovala několikakolová bitva, samozřejmě předem ztracená, v níž zástupci pojišťovny odmítli tuto plnou moc, sepsanou podle vzoru zveřejněného na odborném portále, uznat s jednoduchým zdůvodněním, že pro podobné případy mají své formuláře. Po čase pak přišlo vyjádření, že plnou moc nebylo možné uznat, protože zmocněnec předložil pouze její kopii.

Jak ale vysvětlit, že se samozřejmě prokázal originálem a kopii si zhotovil až úředník v bance, který ji pak poslal „do kolečka“? Není povinností zmocněnce být vybaven tolika originály plné moci, kolik je v instituci potenciálních schvalovatelů žádosti, ale vykládejte to na úřadě.

ÚČASTNÍ SE TŘI STRANY

K čemu slouží plná moc? Umožňuje třetí straně jednat za vás, především v konkrétních případech, kdy nejste schopni jednat sami za sebe. Ve firmách se můžete setkat ještě s tzv. prokurou, jejímž prostřednictvím zmocňuje majitel prokuristu ke všem právním úkonům. Mandátní či příkazní smlouvy zase upravují pouze vztah mezi mandantem a mandatářem, ale pro jednání s třetími stranami se využít nedají. Pro tyto případy je třeba se prokázat plnou mocí.

Plná moc většinou zahrnuje tři strany. První je držitel práv (majitel účtu) – zmocnitel, druhou stranou jedinec, skupina či instituce, se kterou první strana chce vést jednání. A třetí stranou je osoba zvolená jako zástupce první strany – zmocněnec. Plná moc tedy vysvětluje práva, která první strana uděluje třetí straně, jednající jejím jménem. Pokud je druhá strana neznámá (plná moc řeší potenciální nebezpečí), jde o obecnou plnou moc.

RADĚJI PÍSEMNĚ A ÚHLEDNĚ

V úvodu jsme sice uvedli, že je možné plnou moc napsat i rukou na kus papíru, ale to je samozřejmě poněkud nadnesené. Rozhodně se doporučuje napsat ji na stroji nebo v počítači. Jde totiž právní dokument, z něhož vyplývají všem stranám povinnosti a závazky.

V případě, že by např. druhá strana chtěla upřít práva určená plnou mocí, bude tento dokument použit v soudu jako důkaz, takže už jen z toho důvodu je vhodné, aby působil důvěryhodně.

Pokud je plná moc omezena na provedení jednoho úkonu, zaniká její platnost provedením tohoto úkonu. Když se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, zaniká jen vypovězením nebo smrtí zmocněnce či zmocnitele.

Jak konkrétně má plná moc vypadat a co musí obsahovat, se dozvíte za týden v dalším díle naší Poradny.

K čemu slouží plná moc?

  1. Forma pro udělení plné moci není přesně stanovena, neexistuje na ni žádný závazný či jednotný formulář.
  2. Plná moc umožňuje třetí straně jednat za vás, především v konkrétních případech, kdy nejste schopni jednat sami za sebe.
  3. Mandátní či příkazní smlouvy upravují pouze vztah mezi mandantem a mandatářem, ale pro jednání s třetími stranami se využít nedají.
  4. Plnou moc je sice možné udělit ústně nebo napsat rukou na kus papíru, ale doporučuje se napsat ji na stroji nebo v počítači. Jedná se totiž právní dokument, který může být použit u soudu.
  5. Pokud je plná moc omezena na provedení jednoho úkonu, zaniká její platnost provedením tohoto úkonu. Když se však jedná o všeobecnou a časově neomezenou plnou moc, zaniká vypovězením nebo smrtí zmocněnce či zmocnitele.

Dominik Hrbatý

Share

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *