bool(false)

Zdravotní pojištění o sobě na začátku roku dává vědět

Poradna

Zatímco placení daní se s pomocí šikovného účetního lze i vyhnout, sociální a zdravotní pojištění je pro pracovně aktivní lidi nutným a citelným zlem. Nový rok proto v naší Poradně začínáme miniseriálem věnovaným zdravotnímu pojištění, což v rodinném i firemním rozpočtu bývá položka, o níž víme, že ji uhradit musíme, jen nám není často jasné proč, jak a co za to od státu můžeme žádat.

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně se týká i osobních a pracovních údajů. Foto: Pixabay

Špatná zpráva přijde hned v úvodu a je celkem jedno, že na rozdíl od zaměstnanců, se týká jen těch, pro které je podnikání hlavní částí samostatné výdělečné činnosti. Ti totiž musejí každý měsíc platit zálohu, která se pro rok 2018 zvyšuje o 118 Kč na 2024 Kč.

NOVÍ POJIŠTĚNCI, NA ZNAČKY

To samozřejmě neznamená, že o vyšší částku přijdou také při celoročním vyúčtování, protože sazba zdravotního pojištění se pro rok 2018 nemění. Důvodem ke změně záloh je zvýšení minimální mzdy z 11 000 na 12 200 Kč, což se v důsledku dotkne i osob bez zdanitelných příjmů, které v roce 2018 budou platit měsíčně 1647 Kč (o 162 Kč víc). S trvalým příkazem však není třeba spěchat, protože záloha na pojištění se platí do 8. dne následujícího měsíce.

První leden je současně datem, kdy zdravotní pojišťovnu mění všichni, kteří si o přeregistraci požádali v druhém pololetí předchozího roku. Pokud jsou to zaměstnanci, do 8. ledna musejí svému zaměstnavateli tuto změnu nahlásit. Mohou i dříve, což doporučujeme, protože zaměstnavatel musí do stejného data provést příslušné oznámení také u zdravotní pojišťovny. Rozhodně se vyplatí si od svého zaměstnavatele vyžádat písemné potvrzení o nahlášení této změny, protože jinak se vystavujete nařčení, že vaší vinou nebyla změna provedena a zaměstnavatel může požadovat úhradu případného penále.

HLÁSIT PRAKTICKY VŠECHNO

Oznamovací povinnost vůči zdravotní pojišťovně se týká i osobních a pracovních údajů. Jako OSVČ musíte podle zákona do 8 dnů oznámit změny sídla nebo místa podnikání, obchodního jména, identifikačního čísla a čísla bankovního účtu, pokud z něj platíte zálohy. Na změnu trvalého pobytu (stejně jako jména, příjmení, nebo rodného čísla) je 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Tyto změny však není nutné hlásit osobně, stačí i kontakt telefonem či mailem, případně poštou.

Pro OSVČ je důležité zjistit si nové číslo účtu, kam budou posílat zálohy na pojistném. Platby měsíčních záloh na pojistné a doplatek pojistného se poukazují na účet příslušné regionální pobočky, kde jsou jako plátci evidováni. Pozornost je nutné věnovat nejen číslu účtu, ale i variabilnímu symbolu. Platba pojistného poukázaná na účet jiné regionální pobočky, než je OSVČ evidován, ale pod správným variabilním symbolem (číslo pojištěnce), je automaticky správně přiřazena. Bez správného variabilního symbolu však úhrada skončí mezi nerozpoznanými platbami a nutné tuto chybějící platbu dodatečně dokládat.

KONTROLY HLAVNĚ ZAMĚSTNAVATELŮ

O změně pojišťovny musejí vědět také všichni vaši lékaři. Praktického lékaře je dobré upozornit předem (písemně, telefonicky), specialisty stačí informovat při první návštěvě po změně pojišťovny. A poslední povinností je, podle zákona opět do osmi dní, odevzdání průkazu pojištěnce bývalé pojišťovně, aby nebylo možné se prokazovat příslušností k několika pojišťovnám.

Pro všechny plátce jsou samozřejmě největším strašákem kontroly. Konfrontováni jsou především velcí zaměstnavatelé, kteří mohou očekávat kontrolu minimálně jednou za pět let. Bývá zaměřena především na to, zda je pojistné odevzdáváno včas a v plné výši a je splněna oznamovací povinnost při zahájení nebo ukončení pracovního poměru (pokuta až 200 000 Kč).

NA PROMLČENÍ NESPOLÉHAT

U osob samostatně výdělečně činných se právo pojišťovny vymáhat dlužné pojistné nebo penále promlčuje až po deseti letech nabytí právní moci platebního výměru. Tedy nikoli od doby, kdy k nezaplacení došlo, ale kdy se plátce o povinnosti doplatit prokazatelně dozvěděl. Kontrola příjmů (výše pojistného) se obvykle provádí prostřednictvím informačního systému, ale pojišťovna má právo si vyžádat i účetní a jiné doklady potřebné pro stanovení výše pojistného.

Jak na tom jste s platbami pojistného na zdravotní pojištění, zjistíte z vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které podnikatelé dostávají automaticky každý rok před termínem pro podání přehledu, ale kdokoli je na pobočce své pojišťovny dostane na počkání a bezplatně.

Na co si dát v lednu pozor v souvislosti se zdravotním pojištěním:

  1. Pro OSVČ se měsíční záloha pro rok 2018 zvyšuje o 118 Kč na 2024 Kč. Pro osoby bez zdanitelných příjmů o 162 Kč na 1647 Kč.
  2. Kdo ze zaměstnanců měnil v druhém pololetí 2017 pojišťovnu, musí to do 8. ledna nahlásit zaměstnavateli a vyžádat si potvrzení. OSVČ si musejí pohlídat především číslo účtu a variabilní symbol, kam nově zasílají zálohy. Všichni pak musejí změnu hlásit lékařům.
  3. Oznamovací povinnost se týká také mnoha dalších osobních údajů a změn spojených s podnikáním.

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubrik: [S] Opening, [S] Pojištění a Zdraví

Boj o nekuřáctví: Vysoké daně, nebo omezování rizika?

Dnes považujeme za zcela normální, že se v práci nebo v dopravních prostředcích nekouří. Mnozí z nás si ale určitě pamatují, že ještě před sametovou revolucí se nejen v Československu vesele kouřilo téměř všude. Rok …

Šance na vyléčení rakoviny prostaty je vysoká

Rakovina prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním mužů, každý rok jich u nás onemocní až sedm tisíc. Přesto, že rakovina prostaty většinou roste pomalu a obvykle je dobře léčitelná, ji podlehne téměř …

Nejčtenější

Brigádníky nenaláká ani 150 korun na hodinu

Firmy už od konce dubna hledají brigádníky na nadcházející letní měsíce. Jenže zájem je malý, klesá. Lidé, kteří mají přece jen o brigády zájem, nedokáží zdaleka pokrýt všechna volná pracovní místa. Podle údajů …
Rolovat nahoru