Před 160 lety se zrodil Červený kříž

Dnes, 17. února, uplyne 160 let od zrodu dnešního Mezinárodního hnutí Červeného kříže (ČK) a Červeného půlměsíce (ČP), které má v terénu 16 milionů dobrovolníků a zaměstnanců, je permanentně přítomno ve 192 zemích světa a každoročně poskytne pomoc či služby půl miliardě lidí na Zemi.
Doc. Dr. Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže. Ilustrační foto: ČČK

Dne 17. února 1863 se v Ženevě poprvé sešel pětičlenný přípravný výbor ustavený k realizaci návrhů Henri Jeana Dunanta (1828-1910), kterými se snažil zajistit dostupnost zdravotní péče i v době válek, aby se nemusela opakovat situace, kdy se 40 tisícům raněných a umírajících z bitvy u Solferina nedostávalo potřebného ošetření.

Šlo o ustavení podpůrné společnosti, která by na národní i mezinárodní úrovni připravovala zdravotnický personál poskytující v době války pomoc raněným bez ohledu na jejich příslušnost k bojujícím stranám, a která by se zasadila o přijetí mnohostranné mezinárodní úmluvy chránící raněné i zdravotníky v čase válek.

„Výbor pěti“ zahájil cestu vedoucí k mezinárodní konferenci na podzim 1863, která účastí vládních delegací tehdejších 16 evropských států znamenala mezinárodní uznání této původně soukromé snahy pěti Ženevanů a stala se předobrazem dnešních Mezinárodních konferencí ČK&ČP složených nejen ze zástupců všech složek Hnutí ČK&ČP (Mezinárodní výbor Červeného kříže, národní společnosti a jejich Mezinárodní federace, pozn.aut.), ale i delegací vlád – smluvních stran Ženevských úmluv.

Hnutí ČK&ČP tak bylo založeno a dodnes je řízeno společným projevem vůle těch, kteří se dobrovolně chtějí na jeho činnosti podílet, a členů mezinárodního společenství.

Máme za sebou 160 let práce pro druhé, často ve velice náročných podmínkách, v nichž je třeba pomáhat těm, jejichž tělesné či duševní zdraví, integrita jejich rodin a dokonce život ohrožují nepokoje, války, katastrofy, sociální tíseň a jiné strázně, těm, kteří mnohdy nikdo jiný pomoci nemůže nebo nechce.

Na počátku stálo pět nadšenců – dnes má Mezinárodní hnutí ČK&ČP v terénu aktivních přes 16 milionů členů, zaměstnanců a dobrovolníků a ročně je příjemci jeho pomoci a služeb půl miliardy lidí světa. Díky celosvětovosti své sítě dokáže pomoc přinést velmi rychle – vždyť první mezinárodní pomoc z ČR předal na Ukrajině Český červený kříž už pouhých pět dní od počátku loňské ruské invaze.

I tato válka, která je bohužel jednou ze stovky ozbrojených konfliktů dnes ve světě vedených, ukazuje funkčnost Červeného kříže a principů humanitárního práva – i přes excesy jsou ošetřování ranění vojáci i civilisté, bráni váleční zajatci či předávány zprávy rozděleným rodinám…

Po celých 160 let hledáme a nacházíme ty, kteří ochotně přikládají další kameny na stavbu humanity, pomyslný most lidskosti, po němž do bezpečí převádíme ty ohrožené. Tento most nebude zcela hotov patrně nikdy, ale účast na jeho stavbě je krásným zážitkem a současně výzvou pro všechny ty, kdo by nám s ní mohli pomoci.

Autor je prezident Českého červeného kříže
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB