bool(false)

Drahota? Hlavně ve středních Čechách a v Praze

Říkáte někdy své polovičce „ty můj drahý“ nebo „ty má drahá“? Pak vězte, že v České republice žijí necelé dvě stovky lidí, pro které takové oslovení má dvojí význam. Mají totiž příjmení Drahý (96), Drahá (83). A přestože se říká, že „Praha je drahá“, pro příjmení to neplatí. V  metropoli žijí jen čtyři mužští nositelé toho jména a pouze tři ženy. Nejvíce Drahých – a to jak absolutně, tak místně v poměru k počtu obyvatel - najdeme na Chrudimsku, kde jich žije 41, tedy přibližně čtvrtina všech v ČR.

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš. Jeden z 646 mužských nositelů příjmení Drahoš. Foto: Facebook

A původ příjmení Drahý? Podle autorky výkladového slovníku českých příjmení profesorky Dobravy Moldanové buď jde buď o jmenný tvar přídavného jména, nebo je příjmení odvozeno z osobních jmen jako Drahoslav, Drahomil apod. Nejbližším podobným příjmím je krátká varianta – Draha/Drahová, těch v Česku žije celkem dvanáct, čtvrtina v oblasti Frýdlantu.

Celkem 31 mužů a žen se představuje jako Drahan, Drahanová. Je jistou anomálií, že nadpoloviční většina Drahanových má adresu v Praze a jen čtvrtina v Jihomoravském kraji, kde naopak bydlí dvě pětiny mužů toho jména.

Příjmení Drahanský má 21 mužů, téměř všichni žijí v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, podobně je tomu u žen, kterých je 23. Jde vyloženě o moravské příjmení, v českých krajích včetně Prahy bydlí jen tři lidé. Podobně je tomu u příjmí Drahonský/Drahonská. Z celkem 88 lidí s tímto příjmením, kteří žijí v ČR, jich bydlí třetina (28) v oblasti moravských Židlochovic. V Jihomoravském kraji žije více než 70 % mužů a žen s uvedeným příjmením.

POSLEDNÍ SVÉHO PŘÍJMENÍ

Určitě si kladete otázku, zda v Česku žije někdo, kdo se jmenuje Drahoň anebo Drahouš. A odpověď zní ano! První známé zmínky o Drahoňovi jsou podle prof. Moldanové z let 1369 a 1384 (Jesco Drahon de Vgest, resp. Jessco dictus Drahon).

Dnes je toto příjmení velmi vzácné – jeho nositelem je jen jeden muž (přesněji řečeno čtyřletý chlapec) a dvě ženy. Poslední muž, který používal toto jméno a jehož se redakci podařilo vypátrat, zemřel v roce 1976. Šlo o katolického kněze Václava Zimu, jenž jméno Petr Drahoň používal jako pseudonym pro své básně, prózy, eseje a literární kritiky, takže o nějakou příbuzenskou linii rozhodně nejde.

Zatímco pokračování příjmení Drahoň je velmi pravděpodobné, u příjmení Drahouš je to spíše velmi nepravděpodobné. Podle dostupných statistických údajů je jediným nositelem tohoto příjmí muž, jehož ročník narození je 1932. Muž, který by se jmenoval Drahula, v ČR nežije, ale v Praze bydlí jediná žena s příjmením Drahulová. Podobně, byť opačně, je na tom příjmení Drahušynec – v ČR opět najdeme jen jednoho člověka s tímto jménem.

Velkou vzdálenost mezi sebou mají Drahňak a Drahňaková, jediní dva lidé s tímto příjmením. Zatímco muž žije na Mostecku, žena bydlí v oblasti moravské Orlové. Drahňákových, tedy těch s čárkou, je v Česku dohromady tucet, třetina z nich žije na Jičínsku. Příjmení Drahun mají jen čtyři muži a příjmení Drahuta/Drahutová jen deset lidí, z toho sedm mužů. Nejvíce jich žije v brněnské oblasti. Podobně je tomu s příjmením Drahola (8 lidí). Nejvíce jeho nositelů najdeme přímo v Brně. Mezi málo četná příjmení se nepochybně řadí Drahošan/Drahošanová – 12 obyvatel a navíc jde o příjmení vzácné též svým výskytem, protože jinde než na Ostravsku je nenajdete.

DRAHOTA NA MORAVĚ? SKORO K NENALEZENÍ

V úvodu zmínění rčení by bylo možné změnit tak, že Drahota je zejména ve středních Čechách a v Praze. Z 285 mužů toho příjmení jich totiž dvě třetiny žijí v uvedených krajích. U žen, jichž je 319, je to podobné. Stojí za povšimnutí, že ve Zlínském kraji nežije ani jedna žena toho jména, ani jednoho muže nenajdeme v kraji Vysočina a Jihomoravském. V moravských krajích nalezneme jen pět žen a tři muže s tímto příjmím.

Příjmení Drahota se kvůli migraci obyvatel rozšířilo i do dalších zemí, a to nejen těch sousedních. Podle serveru Namespedia.com bylo zaznamenáno 12 nositelů příjmení v Maďarsku, deset v Německu a další v Rakousku a ve Velké Británii. Nejvíce záznamů mimo Česko je ze Spojených států s největší koncentrací v Nebrasce.

Ale zpět domů. V okresech Pelhřimov a Pardubice má adresu téměř polovina (50) všech Drahných (celkem jich v ČR žije 109). Drahník/Drahníková se jmenuje 37 obyvatel ČR, z toho tři pětiny všech žen žijí v Olomouckém kraji. Pokud jde o muže, čtvrtina bydlí v témže kraji a stejně velká část v kraji Jihočeském.

Handicapovaný lukostřelec David Drahonínský. Zdroj: Wikimedia, LidaFik

KANDIDÁT NA PREZIDENTA

V České republice žije 646 mužů s příjmením Drahoš a jeden z nich, bývalý předseda Akademie věd, kandiduje na prezidenta. Přestože se Jiří Drahoš narodil v oblasti Českého Těšína, dnes tam podle statistik nežije jediný nositel tohoto příjmení. Téměř polovina všech Drahošů a Drahošových (v ČR jich je celkem 685) žije v Pardubickém kraji. Nejčastěji se příjmení Drahoš ve srovnání s jinými vyskytuje v Hlinsku (každý 349. obyvatel), nejvíce Drahošů (76) žije v Chrudimi tedy více než desetina z celé republiky.

Mezi známými osobnostmi zůstaneme i na závěr tohoto dílu o „finančních“ příjmeních. Můžeme zmínit například reportéra a moderátora České televize Tomáše Drahoňovského. Drahoňovských je v Česku 731, v Libereckém kraji jich bydlí polovina. Televizní redaktor se narodil v Turnově, kde žije 77 nositelů a 67 nositelek tohoto příjmení, tedy pětina ze všech v ČR.

Jedním z nositelů příjmení Drahonínský/Drahonínská (celkem 14 mužů a žen) je také český reprezentant v lukostřelbě a paralympionik David Drahonínský. Vloni na paralympiádě v Riu hned po soutěži, v níž získal druhé místo, požádal o ruku svou přítelkyni. „Víte jak, ženský mají rádi ty drahý kovy a trocha stříbra se doma hodí,“ komentoval to.

A pokud potkáte někoho, kdo se jmenuje Teuer (35 mužů a 33 žen), vězte, že toto příjmení pochází z němčiny (drahý, nákladný) a že existuje pravděpodobnost 16:1, že pochází z Moravskoslezského kraje. U ženské podoby jména je šance 10:1. Posledním příjmením tohoto dílu je Drága/Drágová, které pochází z maďarštiny (drahý). V Česku jich žije celkem 12.

Sdílet:
{{ comments.toggle_text }}

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Odesláním vyslovujete souhlas s dokumentem Všeobecné podmínky používání webových stránek

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Další z rubriky [S] Opening

Češi nadávají na své hory, ale stejně na ně jedou

Ačkoli se více než polovina Čechů domnívá, že jsou tuzemská lyžařská střediska přeplněná a poskytují služby na nižší úrovni, než je tomu v zahraničí, přesto do nich opakovaně vyrazí 91 procent respondentů. Vyplynulo …

Je tu úplněk. Pozor na zlámané nohy a nabouraná auta

Měsíčnímu úplňku, který se znovu objeví poslední lednový den, se přisuzuje až magická moc. Lidé mu často přisuzují náměsíčnictví, ale třeba také vyšší počet zplozených chlapečků nebo větší aktivitu až agresivitu …

Při prodeji pojištění budou zákazníci lépe chráněni

Desítky tisíc zprostředkovatelů zřejmě čeká proces získávání nové licence a vzrostou také požadavky na jejich profesionalitu. Klienti, kteří si od nich kupují pojistky, by se měli dočkat vyšší srozumitelnosti a …

Nejčtenější

Brigádníky nenaláká ani 150 korun na hodinu

Firmy už od konce dubna hledají brigádníky na nadcházející letní měsíce. Jenže zájem je malý, klesá. Lidé, kteří mají přece jen o brigády zájem, nedokáží zdaleka pokrýt všechna volná pracovní místa. Podle údajů …
Rolovat nahoru