Chráněná příroda se letos rozšíří o 127 km², zrodí se Moravská Amazonie

K dosavadním šestadvaceti chráněným krajinným oblastem přibyde další. V plném proudu je příprava na vyhlášení nového velkoplošného území na soutoku řek Moravy a Dyje, pro které se vžilo označení Moravská Amazonie. Jak redakci FAEI.cz sdělilo ministerstvo životního prostředí, CHKO Soutok by měla vzniknout ještě v letošním roce.
Území na soutoku Moravy a Dyje si pro svůj význam a výjimečnost vysloužilo označení Moravská Amazonie. Foto: Jan Miklín, AOPK ČR

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Zahrnuje síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou.

Podle návrhu, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, by rozloha chráněné krajinné oblasti Soutok měla činit 126,9 kilometrů čtverečních. Mírnou většinu tvoří lesní pozemky, z nichž 96,5 procenta patří státu. „Naší ambicí je, aby CHKO Soutok mohla vzniknout do konce roku 2024,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Stovky připomínek

Aby mohla vláda novou chráněnou krajinnou oblast vyhlásit, musí ministerstvo životního prostředí v první řadě vyřešit všechny připomínkami. Podle Hladíka dorazilo na sedmnáct stovek dopisů s námitkami.

„V drtivé většině však šlo o kopie textu s námitkou vlastníka pozemku proti jeho zařazení do navrhovaného území CHKO doplněnou pouze obecnými argumenty, pouze osm z nich je unikátních. Věcné námitky se týkají většinou vymezení hranice budoucí CHKO, návrhu jejich bližších ochranných podmínek a způsobu zajištění ochrany evropsky významných lokalit,“ uvedl Hladík.

Z celkového počtu 6 872 vlastníků zaslalo námitky 244 z nich, z toho 226 fyzických a 18 právnických osob. O došlých námitkách bude ministerstvo postupně rozhodovat ve správních řízeních. Po vypořádání všech námitek a následném legislativním procesu vyhlásí vláda novou chráněnou krajinnou oblast.

Žádná omezení vstupu

Za poslední rok se v regionu uskutečnily bezmála tři stovky různých jednání o parametrech nové chráněné oblasti. Zúčastnily se jich také starostové z okolních obcí anebo zástupci Jihomoravského kraje. Vymezení CHKO se nakonec podařilo navrhnout tak, že do území nejsou zahrnuta žádné města ani vesnice.

Soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. Foto: Jan Miklín, AOPK ČR

„Návrh nové chráněné krajinné oblasti, stejně jako každá jiná změna, přirozeně vzbuzuje různé otázky. Věříme však, že vysvětlováním, osobním jednáním a sdílením zkušeností z jiných CHKO se dařilo různé neodůvodněné obavy uvádět na pravou míru. Podařilo se například vysvětlit, že vyhlášení CHKO nepřinese žádná omezení vstupu,“ uvedl Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je zmocněncem pro CHKO Soutok.

Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) si Moravská Amazonie zaslouží vyšší stupeň ochrany. „Odborníci po tom volají už delší dobu,“ připomněl Grolich. „Věřím, že se podaří případné připomínky obcí vypořádat,“ dodal hejtman.

Nový druh brouka

Že jde oblast u soutoku Moravy a Dyje skutečně mimořádně cenným území, dokládá také to, že je od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000 a je rovněž na seznamu světového dědictví UNESCO.

Kožojed moravský. Foto: AV ČR

Soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v této oblasti dokonce popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský (Paranovelensis moravicus). Zdejší populace motýlů nesytek je nejbohatší v České republice, jenom zde žije vzácná můra svlačcová.

Vyskytuje se tu také na 250 druhů ptáků, 140 druhů z nich zde hnízdí, jako například vzácný orel královský. Žije tady 80 procent z našich původních druhů ryb, některé z nich nelze nikde jinde v České republice spatřit, jako třeba drska většího i menšího či jesetera malého.

Nejstarší je Český ráj

V České republice bylo od roku 1955 vyhlášeno zatím šestadvacet chráněných krajinných oblastí. Prvním se před téměř sedmdesáti lety stal CHKO Český ráj. Zatím posledním vyhlášeným chráněným územím byla CHKO Brdy v roce 2016.

Celková rozloha všech CHKO je téměř 10,8 tisíce kilometrů, což je větší plocha než celý Jihočeský kraj. Chráněné oblasti tak tvoří 13,6 procenta rozlohy státu. Největším je CHKO Beskydy (1 160 km²), nejmenší CHKO Blaník (40 km²).

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB