ERÚ: Jak mohou spotřebitelé u dodavatelů energií uplatnit v zálohách své přeplatky?

Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden zveřejnil cenný návod, jak si mohou spotřebitelé od svých dodavatelů „odebírat“ ze záloh přeplatky za energie. Na úřad (ERÚ) se totiž denně obracejí spotřebitelé, jimž dodavatelé nevracejí přeplatky z vyúčtování. V některých případech jde o desetitisícové částky.
Pokud nám dodavatel energií dluží přeplatek, nemůžeme mu přestat platit zálohy. Pakliže ale zákazník zálohu neuhradí z důvodu, že vůči ní započítává pohledávku představovanou přeplatkem, tímto úkonem „započtení“ je povinnost spotřebitele splněna. Ilustrační foto: Depositphotos.com

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se letos spotřebitelé obracejí na ERÚ, je neuhrazený přeplatek ze strany dodavatele elektřiny nebo plynu. Obchodník ho sice řádně uvede ve vyúčtování, i s datem splatnosti, termín ovšem nedodrží a se svými klienty následně nekomunikuje buď vůbec, nebo komunikuje jen velmi sporadicky.

Občané, jak úřad uvedl v tiskové zprávě, kterou má redakce FAEI.cz k dispozici, mohou v těchto případech obchodníkům oznámit, že jim nebudou hradit zálohy na energie, neboť vůči nim započítávají pohledávku představovanou přeplatkem. V některých případech je podle ERÚ také možné odstoupit od smlouvy. Je ovšem třeba postupovat velmi precizně a přesně.

„Spotřebitel by měl v první řadě dodavateli vždy zaslat písemnou výzvu k uhrazení přeplatku. Pokud zůstane bez reakce, může dluh postupně ‚umazávat‘ ze záloh, na základě úkonu započtení, nebo může dluh vymáhat cestou sporného řízení,“ sdělila naší redakci členka Rady ERÚ, právnička Markéta Zemanová.

V případě započtení podle jejího sdělení informuje spotřebitel obchodníka, že „zálohu neuhradí z důvodu, že vůči ní započítává pohledávku představovanou přeplatkem“. „Pozor na to, že ani pokud nám dodavatel dluží, nemůžeme mu prostě přestat platit zálohy. Úkonem započtení je však tato naše zákaznická povinnost splněna,“ vysvětila Zemanová.

Vymáhání celého přeplatku je možné pouze formou exekuce – skrze soudního exekutora či soud. Je pro ni nutné disponovat tzv. exekučním titulem, většinou rozhodnutím o přiznání pohledávky. Toho se každý zákazník domůže u příslušného civilního soudu prostřednictvím žaloby.

Spotřebitel (osoba odebírající elektřinu a plyn mimo rámec podnikatelské činnosti, typicky pro svou domácnost, pozn. red.) navíc u ERÚ v rámci návrhu na spor, který je mimosoudní obdobou žaloby. Výjimku by představovala situace, kdy by u dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení, v takovém případě lze pohledávky uplatnit pouze přihlášením do insolvenčního řízení, upozornil ERÚ.

Neuhrazený přeplatek v nezanedbatelné výši může být zároveň podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele. To zákazníkovi umožňuje (podle občanského zákoníku) od ní bez zbytečného odkladu odstoupit, pokud se protistrany nedomluví na jiném řešení, například snížení záloh na další období.

„Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku jeho doručení dodavateli. Pokud se tedy rozhodneme tímto způsobem s obchodníkem spolupráci ukončit, měli bychom už mít sjednanou smlouvu s obchodníkem novým, abychom po určité období nezůstali bez dodavatele. Naše pohledávka se tím neruší,“ informoval Ladislav Havel, člen Rady ERÚ.

Dluh nezaniká ani tehdy, když dodavatel, který svou finanční situaci není schopen řešit, své zákazníky převede k jinému obchodníkovi, většinou prostřednictvím transakce označované jako „prodej obchodního závodu“. V tom případě se jeho povinnosti převádějí na nového dodavatele.

ERÚ se setkává také s případy, kdy zákazníky kontaktuje jiný obchodník s tím, že ví o problémech jejich dodavatele, a nabízí jim přechod k němu. „Tady je na místě velká obezřetnost. Je totiž pravděpodobné, že tento obchodník získal informace a kontakt na ně od jejich problémového dodavatele. A nyní využívá jejich nepříznivé situace,“ poradil radní Ladislav Havel.

V případě, že by zákazník smlouvu s jiným dodavatelem bez dalšího uzavřel, mohl by tím porušit smlouvu s dodavatelem stávajícím, a vystavit se tím riziku smluvní pokuty. Pohledávka vůči původnímu dodavateli by se v případě uzavření nové smlouvy s jiným dodavatelem na nového dodavatele nepřevedla, na rozdíl od výše zmiňovaného prodeje obchodního závodu.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB