Vozidlo končí až nosičem na jízdní kola

Plánujete si vzít na dovolenou nebo na víkend jízdní kola? Pak byste měli v první řadě vyřešit, jak je budete přepravovat. Při rodinné dovolené v kufru auta asi těžko. Střešní nosiče výrazně zvyšují spotřebu a musíte to s nimi umět. Podle názoru odborníků je nejbezpečnější variantou nosič za autem, což však v sobě skrývá jedno úskalí. A sice nutnost na nosič umístit registrační značku vašeho vozu.
Nosič kol umístěný na zádi auta musí být opatřený registrační značkou. Foto: Depositphotos.com

Silniční pravidla totiž hovoří nekompromisně, že registrační značka nesmí být ani částečně zakryta, což se v případě upevnění zadního nosiče stane. Zapomeňte však na to, že si kýženou značku napíšete na karton, nebo vytisknete doma, jak bývalo letitým zvykem.

Povolená třetí značka

Od začátku roku 2016 platí, že je možné si zažádat o třetí registrační značku k vozidlu, což do té doby možné nebylo a řešilo se tedy samovýrobou za víceméně shovívavého přihlížení dopravní policie. Už čtvrtý rok však všechny registrační značky musejí být opatřeny reflexním povrchem, mít standardní velikost i barvu písma, atd.

O třetí značku je možné si zažádat na dopravním úřadu obce s rozšířenou působností. Vydává se výhradně na nosiče kol a její zpoplatněné vydání je zaneseno do velkého technického průkazu vozidla. Pozor, zákon však použití třetí značky striktně nevyžaduje, i nadále je možné přemisťování zadní „espézetky“ z vozidla na nosič. Zakoupená třetí značka se od dvou standardních liší tím, že namísto prolisů na známku má dvě hvězdičky. Zaměňovat je tedy nelze.

Vždy patří k autu

Ať už si pořídíte třetí značku, nebo ji přemisťujete, vždy platí, že patří k vozidlu a nikoli k nosiči. Pokud tedy někomu nosič zapůjčíte s vaší třetí značkou, vystavujete jej riziku, že vyjede s neplatným označením svého vozidla a dopustí se závažného dopravního přestupku.

Trestem za použitá chybějící, zakryté, cizí, podomácky vyrobené či jinak neplatné značky je pokuta pět a deset tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až rok. Podobná pravidla platí prakticky ve všech evropských státech.

Nezapomenout na světlo

A jaká tedy musí být dopravní značka na vašem voze nebo nosiči? Originální, čitelná a nezakrytá. Což za tmy, nebo nepříznivém počasí znamená, že i osvětlená. U vozidla její osvětlení většinou nevnímáte, ale v případě použití nosiče platí, že musíte myslet na zakoupení přídavného osvětlovacího tělesa, pokud tedy již není součástí nosného zařízení. Není to však finančně náročná položka.

A co vozíky?

Za osobní vůz si však můžeme umístit nejen nosič na kolo, ale i přídavný vozík, který zadní značku rovněž zakrývá. V tomto případě však třetí značku, odpovídající registraci vašeho vozu, nepořizujete. Každý přívěsný vozík musí totiž mít vlastní registrační značku, ale také technický průkaz i povinné ručení a plnit si účast na pravidelných STK.

Řada řidičů si myslí, že k pokrytí případné škody způsobené vozíkem stačí pojištění vlastního vozidla. Omyl, který je může stát dost peněz, protože policie každý rok šetří kolem pěti stovek dopravních incidentů, kde vozíky hrály svou roli. Nepomůžete si však, pokud např. budete reklamovat poškození vlastního vozu svým vozíkem, protože podle zákona škody způsobené mezi vozidly jízdní soupravy navzájem nemohou být z pojištění uhrazeny.

Povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidel však neplatí pro přívěsy za motocykly, případně sidecary, pokud nemají přidělenou vlastní registrační značku.

Jak přepravovat kola?

 1. Podle odborníku je nejbezpečnější způsob převážení jízdních kol v nosiči za zadní částí vozidla.
 2. To však přináší povinnost opatřit nosič registrační značkou vozidla.
 3. Značka musí být originální, lze tedy přemístit tu ze zadní části auta, nebo si zažádat o třetí značku.
 4. Třetí značka na nosič se od dvou zbývajících liší, nelze ji tedy použít na vozidlo.
 5. Nelze také použít půjčený nosič s třetí registrační značkou.
 6. Za chybějící, zakrytou či použitou cizí značku hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až rok. Jedná se o závažný dopravní přestupek.
 7. Obdobná pravidla platí ve většině evropských států.
 8. Používání jízdních vozíků se řídí jinými normami, mají vlastní značku, technický průkaz, musejí být pojištěné a procházet pravidelnými kontrolami.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 3
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
 1. Ja Jan

  Zde je jasné, proč nesmíme přemisťovat RZ na nosič kol.
  Umístění RZ na vozidle Facebook Twitter 2007-08-05 8 419x Způsob umístění tabulky registrační značky na vozidle (K § 7 odst. 4 a § 79 odst. 1 a 5 zákona) (1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě. (2) Tabulka registrační značky musí být na vozidlo umístěna svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku registrační značky ani do její těsné blízkosti nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo zvláštním právním předpisu stanoveno jinak. (3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000 mm. (4) Moped, motocykl a motorová tříkolka (vozidla kategorie „L“) jsou vybaveny pouze jednou tabulkou registrační značky umístěnou na vozidle vzadu uprostřed. Tabulka registrační značky musí být umístěna kolmo nebo skloněná ne více než 30 stupňů vpřed a ne více než 15 stupňů vzad od roviny kolmé k podélné ose vozidla. (5) Orgán schvalující technickou způsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích může pro jiné umístění tabulky registrační značky povolit výjimku, kterou zapíše do schvalovací dokumentace k vozidlu, a registrační místo tuto skutečnost zapíše do technického průkazu vozidla. (6) Tabulka zvláštní registrační značky trvale manipulační a tabulka zvláštní registrační značky pro zkušební účely se umisťují na vozidlo v počtech uvedených v odstavcích 3 a 4. Tyto tabulky nemusí být umístěny v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětleny. Řidič vozidla zajistí, aby zvláštní registrační značka byla za nesnížené viditelnosti čitelná. (7) Tabulka zvláštní registrační značky pro jednorázové použití s omezenou platností musí být umístěna na vozidle jen vzadu. Nemusí být umístěna v místě určeném pro umístění tabulky registrační značky a nemusí být osvětlena. Řidič vozidla zajistí, aby byla za nesnížené viditelnosti čitelná. (8) Tabulka registrační značky s krajským kódem o rozměru 520 x 110 mm může být umístěna do schválené podložky na jejíž horní části vlevo nad tabulkou je umístěn znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Znak Evropské unie s vyznačením rozlišovací značky České republiky musí být pevnou součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti musí být jako na tabulce s registrační značkou.

  Více na: http://www.kiaclub.cz/clanek/umisteni-rz-na-vozidle-22

  • Pa Pavel

   Zapomněl jste na kategorii Sp1 až 3 kde je též umožněno používat třetí registrační značku

 2. S- Sam - Moravský nezávislý komentátor

  Ten chlap na té fotce vypadá jak Hřib.

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB