Právní a daňové novinky pro rok 2024 (6): Konsolidační balíček, daně a zaměstnanecké benefity

Daň z příjmů právnických osob se od roku 2024 zvyšuje z 19 na 21 procent. Daňové odpisy osobních automobilů budou nově omezeny pořizovací cenou maximálně dva miliony korun. Pozitivní změnou je možnost pro poplatníky zvolit si nezdaňování tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů. Stačí poslat správci daně příslušné oznámení nejpozději do tří měsíců od začátku období, v němž poplatník hodlá tento postup poprvé uplatnit.
Novela doplnila možnost poskytnout příspěvek na stravování u zaměstnanců, kteří nemají rozvrh směn (např. jednatelé) a odpracují alespoň tři hodiny během kalendářního dne. Ilustrační foto: Pixabay.com

„Zvlášť pozitivně vnímám zejména možnost nezdaňování nerealizovaných kurzových rozdílů,“ sdělil redakci FAEI.cz David Borkovec, partner poradenské společnosti PwC a odborník na příjmové daně.

„Je to postup vhodný zvláště pro ty společnosti, které v minulosti čelily velkým výkyvům v daňové povinnosti právě kvůli změnám kurzu české měny, ale nechtějí zvolit komplikovanější postup a přecházet na funkční měnu euro či dolar,“ vysvětlil.

„Od roku 2024 bude možné vyloučit ze základu daně nerealizované kurzové rozdíly, které dnes firmy musejí zdaňovat. Nově se bude tento příjem považovat za daňově neúčinný. Zdaňovat se tento příjem bude až v období, kdy bude kursový rozdíl realizován. Tento režim musí být oznámen správci daně,“ doplnil Zenon Folwarczny, vedoucí daňového oddělení a partner poradenské společnosti BDO.

Naopak nepopulární budou podle Davida Borkovce zejména změny v oblasti osvobození zaměstnaneckých benefitů. Ty se staly oblíbenou součástí odměňování a mnoho firem bude muset přistoupit k podstatným změnám systému zaměstnaneckých výhod,“ řekl odborník PwC na příjmové daně.

U fyzických osob dojde k výraznému omezení u zaměstnaneckých benefitů. Většina nepeněžních benefitů bude nově osvobozena od daně pouze do úhrnné roční výše rovnající se polovině průměrné měsíční mzdy (pro rok 2024 to představuje roční částku přibližně 22 tis. Kč, pozn. red.). Nad tuto hranici již budou benefity podléhat dani z příjmů i všem povinným odvodům.

„Od letošního roku se bude na všechny druhy nepeněžních benefitů vztahovat jeden úhrnný roční limit pro jejich osvobození ve výši poloviny průměrné mzdy, což pro rok 2024 představuje částku 21 983 korun,“ informoval redakci Zenon Folwarczny ze společnosti BDO.

Nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnanci do tohoto limitu budou od daně ze závislé činnosti osvobozeny, hodnota nepeněžních benefitů přesahujících uvedený limit již bude považována za zdanitelný příjem zaměstnance s povinností odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

„U zaměstnanců lze očekávat, že jejich zájem o benefity, které budou muset podléhat zdanění, bude menší. Zároveň se mohou dočkat i omezení benefitů zaměstnavatelem,“ domnívá se Folwarczny. Osvobození při poskytnutí stravování a nepeněžitého příspěvku na stravování (stravenky) bude omezeno maximální výší shodně, jako peněžitý příspěvek na stravování.

Při směně delší než 11 hodin umožní novela poskytnout dva příspěvky na stravování s uvedeným daňovým režimem pro osvobození. Zároveň se doplnila možnost poskytnout příspěvek na stravování u zaměstnanců, kteří nemají rozvrh směn (např. jednatelé) a odpracují alespoň tři hodiny během kalendářního dne.

Zdanění nepeněžitého příjmu zaměstnance u bezemisního osobního automobilu, který bude používán jak za pracovním účelem, tak i soukromým, bude činit 0,25 procenta ze vstupní ceny automobilu. Od roku 2024 bude maximální daňově uznatelná částka na pořízení osobního automobilu (kategorie M1) omezena na dva miliony korun. Obdobné to bude při pořízení automobilu na operativní či finanční leasing.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 0
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB