Do vězení se nechce nikomu

Stačí jedna sekunda, zlá vteřina a život se vám obrátí naruby. Způsobíte zranění jiné osoby a ze spořádaného občana se stanete pachatelem trestného činu ublížení na zdraví, jehož čeká vyšetřování i soudní jednání a během nich posuzování všech okolností, která rozhodnou o tom, zda vás zlá vteřina pošle do vězení, nebo vám nadělí celoživotní noční můry či vyváznete bez citelného trestu.
Zranili jste jinou osobu? Podle povahy zranění a dalších okolností jste se stal buď pachatelem trestného činu ublížení na zdraví, nebo může jít pouze o přestupek. Ilustrační foto: Pixabay.com

K trestnému činu ublížení na zdraví nevedou jen autonehody, stejně neočekávaně jej vyvolá rodinná hádka, strkanice na stadionu, lékařské pochybení, rvačka na zábavě, zanedbání péče o svěřenou osobu nebo jiné nekonání povinnosti.

Ne každý karambol končící zraněním je posuzován jako trestný čin, za některých okolností může jítpouze o přestupek proti občanskému soužití a někdy ani rána pěstí nemusí být ublížením na zdraví.

Na čem toto posouzení záleží?

Přitíží vám především závažnost zdravotních následků a úmysl druhého zranit. Prospěje v první řadě pomoc právníka.

Zranění na sedm dní

O ublížení na zdraví nejde, pokud došlo k „nikoli jen nepodstatným zhoršením tělesných nebo duševních funkcí postiženého a znesnadněním jeho obvyklého způsobu života po nikoli krátkou dobu“.

Což podle judikatury znamená nejméně sedm kalendářních dní. Nemusí se jednat o pracovní neschopnost, stačí doložit, že po tuto dobu se postižený musel vyrovnat s citelným omezením běžného způsobu života.

Podle vážnosti způsobených zranění se může jednat o těžké ublížení na zdraví (mj. zmrzačení, zohyzdění, zhmoždění mozku, pozn. aut.), kdy léčení nebo následky trvají déle než šest týdnů. Nebo běžné ublížení na zdraví.

Úmysl za deset let

Záleží také na tom, s jakými pohnutkami pachatel druhé osobě ublížil. Pokud ublížil vědomě, tedy se záměrem způsobit zranění, jde o úmyslné ublížení na zdraví. Někdy však může jít o pohnutky omluvitelné (strach, úlek), což se projevuje mírnější sazbou odnětí svobody do jednoho roku.

Bez prokázání těchto omluvitelných příčin je sazba do tří let a kdo zaviní těžké ublížení na zdraví úmyslně, tomu hrozí až deset let vězení.

Nehody z nedbalosti

Časté je ublížení na zdraví z nedbalosti. Do této kategorie spadá většina dopravních nehod, protože při nich obvykle nedochází k úmyslnému zranění jiných osob.

O nedbalosti hovoříme v případech, kdy pachatel věděl, že riskuje, ale spoléhal na štěstí, nebo o riziku plynoucím ze svého chování nevěděl, ale vědět měl a mohl. Tedy celkem obvyklé vysvětlení příčin dopravních nehod – nepřizpůsobení jízdy podmínkám a vlastním schopnostem. Podobně jsou kvalifikovány lajdácky provedené operace, podcenění bezpečnosti práce apod.

Nejkratší promlčecí doba

Trestní sazba za ublížení z nedbalosti je podle závažnosti způsobených zranění stanovena na nejvýše dva roky (s následkem těžkého ublížení), resp. maximálně rok v případě lehčích zranění. V úvahu se neberou zranění, která při nehodě utrpěl pachatel, protože ze zákona nelze způsobit trestný čin sám sobě.

Nedbalostní trestné činy mají nejkratší promlčecí dobu, postižitelné nejsou už po třech letech. Naproti tomu těžké ublížení na zdraví se stává promlčené až po 15 letech, kdy trestní stíhání už nemůže být zahájeno.

Musí souhlasit poškozený

Usnesení o zahájení trestního stíhání vydává policie na základě šetření, kdo je pravděpodobný pachatel trestného činu. Se zahájením trestního stíhání musí souhlasit poškozený, tedy vámi zraněná osoba, což v rámci rodiny často znamená konec případu.

Pokud však poškozený se stíháním souhlasí, převzetím tohoto usnesení se z potenciálního pachatele stáváte obviněným a celá nepříjemnost pro vás začíná vlastně znovu.

Na rozdíl od dosavadních záznamů se totiž od této chvíle vše, co protokolárně vypovíte, stává důkazem pro soud. A nejpozději v této chvíle byste se měli řídit radami obhájce, jehož hlavním úkolem je pro vás najít všechny důkazy a polehčující okolnosti, o nichž byste jinak neměli ani zdání, ale které jsou podstatné pro kvalifikaci činu a určení trestní sazby.

Hrozí nejen vězení

Hrozící vězení však není jediným trestem. Pachateli hrozí často mnohamilionové náhrady. Při spáchání úmyslného trestného činu nebo při vlivu alkoholu nelze spoléhat na povinné ručení, takže se viník snadno dostane do existenčních potíží.

Podle § 2958 občanského zákoníku při ublížení na zdraví „odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění“.

Je to spíš loterie

To mohou být částky velmi proměnlivé nejen podle délky a náročnosti léčby (myšleno je odškodnění bolesti fyzické i duševního strádání), ale také v závislosti na sociálním postavení a jeho dalších životních osudech.

A nakonec i šikovnosti a schopnosti vytěžit co nejvíc, byť není zrovna právník. Občanský zákoník sice v této souvislosti zmiňuje zásady slušnosti, ale stačí pár kliknutí a vyberete si z velké nabídky agentur slibujících to nejlepší řešení všech náležitostí spojených s náhradou škody.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 2
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
  1. Ho Honzas

    Jo jo, to jenom na Seznamu jsou samosoudci kteří by v okamžitě každého posteli do vězení. Jenže by tam museli poslat sebe, bratra, sestru, kamaráda a třeba i rodiče. Jak Říkala babi neštěstí nechodí po horách ale po lidech.

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB