Výhled na 1. čtvrtletí 2024 (6.): Vzestup populismu. Krajně pravicové strany ovlivní budoucnost

V celé Evropě došlo k nárůstu populistických krajně pravicových stran a jejich vliv na ekonomiku. Zatímco najít důvody tohoto posunu je složité, tento vzestup je podložen kombinací ekonomických a kulturních obav a politické nespokojenosti.
Populistické strany často navrhují znárodnění energetických zdrojů nebo přísnější kontrolu energetiky. Taková politika však může vést ke zvýšení vlivu vlády na energie a distribuční sítě.

Ekonomické dopady globalizace a neoliberální politiky zanechávají mnoho Evropanů v nejistotě ohledně budoucnosti.

Ztráty pracovních míst, průmyslového ochabnutí a zvětšující se propasti mezi bohatými a chudými, populistické strany využívají a nabízejí zjednodušená řešení složitých ekonomických problémů. Apelují na ty, které příliv změn postihl, slibem chránit pracovní místa, obnovit národní suverenitu a řešit ekonomickou nerovnost.

U vzestupu populismu hrají roli obavy lidí z imigrace jiných kultur a eroze národní identity. Populismus využívá tato témata prostřednictvím nacionalistické rétoriky a obětním beránkem jsou při prosazování přísnějších kontrol přistěhovalci. Populisté vydělávají na strachu lidí tím, že se vykreslují jako obránci tradičních hodnot.

Tradiční středové strany jsou často vnímány tak, že nejsou v kontaktu se zájmy běžných občanů a neřeší jejich problémy. Vzniklo tak vakuum, které zaplnily populistické strany. Snahou o „anti-estabilishment“ přitáhli rozčarované voliče.

Navzdory různému původu sdílejí populistické krajně pravicové strany ve své hospodářské politice několik společných rysů. Často obhajují protekcionistická opatření, jako jsou cla a kvóty, aby ochránily domácí průmysl před zahraniční konkurencí. Domnívají se, že ochrana domácích pracovních míst a podniků je pro ekonomickou bezpečnost zásadní.

Upřednostňují zájmy svých občanů před přistěhovalci. To se může projevit v politikách, které omezují imigraci, omezují sociální dávky lidem, kteří nejsou občany státu, a při pracovních příležitostech upřednostňují rodilé zaměstnance.

Krajně levicové i pravicové populistické strany často považují EU za nedemokratickou sílu, která podkopává národní suverenitu a vnucuje státům nežádoucí hospodářskou politiku. Některé dokonce obhajují odchod z EU, protože věří, že znovuzískání kontroly nad ekonomickými záležitostmi je pro národní prosperitu zásadní.

Krajně pravicové strany zastávají skeptický postoj ke změně klimatu. Rámcují to jako hrozbu pro národní suverenitu a hospodářskou konkurenceschopnost a tvrdí, že opatření v oblasti klimatu neúměrně zatěžují běžné občany.

Populistické strany slibují sociální zabezpečení a snížení daní, což vede k větším fiskálním deficitům, které zvyšují výpůjční náklady, snižují soukromé investice a zvyšují riziko ekonomické nestability.

Populistická rétorika může přispět k politické nestabilitě, odrazovat od investic a podkopávat důvěru investorů. Politická nejistota ztěžuje podnikům dlouhodobé ekonomické plánování a brání hospodářskému růstu.

Protekcionistická opatření, jako jsou cla a kvóty, mohou být dočasně přínosná, ale mohou vést pouze k vyšším spotřebitelským cenám, menšímu výběru a celkovému snížení produktivity.

Populisté se také zasazují o větší vládní zásahy do zdravotnictví včetně kontroly nákladů. Zatímco tyto politiky mají za cíl učinit zdravotní péči dostupnější, mohou zároveň potlačit inovace a omezit přístup k novým způsobům léčby.

Populistické strany často navrhují znárodnění energetických zdrojů nebo přísnější kontrolu energetiky. Taková politika však může vést ke zvýšení vlivu vlády na energie, distribuční sítě a investiční rozhodnutí.

Ekonomické důsledky populistické krajně pravicové politiky jsou složité a nejisté. Zatímco některé politiky poskytují krátkodobé výhody pro konkrétní sektory nebo skupiny, nesou také dlouhodobé náklady a důsledky.

Protekcionistická opatření například mohou bránit mezinárodnímu obchodu a odrazovat zahraniční investice, potenciálně zpomalit hospodářský růst a omezit výběr spotřebitelům. Obchodní překážky mohou vést ke zvýšeným nákladům a tlumit hospodářskou aktivitu.

Autor je investiční školitel SaxoAcademy
(Redakčně upraveno)

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 2
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
  1. JS Jenda Stehlik

    Je to v článku napsáno. Středové strany se nestarají o zájmy voliču . To je celé . A tak voliči hledají strany které budou prosazovat jejich zájmy .

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB