Evidence skutečných majitelů zkolabovala hned první den. Navíc se dá obejít

Pokuty až do výše půl milionu korun hrozí od 1. června letošního roku společnostem, které nebudou mít v příslušném rejstříku zapsané skutečné majitele. Vyplývá to ze zákona 37/2021 Sb., který k tomuto datu nabyl účinnosti. Ve stejný den měla Evidence skutečných majitelů začít také sloužit veřejnosti.
Pokuty až do výše půl milionu korun hrozí od 1. června letošního roku společnostem, které nebudou mít v příslušném rejstříku zapsané skutečné majitele. Ilustrační foto: Pixabay.com

Jenže – jak už se stalo smutným pravidlem vždy, když stát spouští některou z dlouho avizovaných databází – přestala hned po startu 1. června fungovat. Upozornil na to Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies z poradenské skupiny Apogeo.

Kromě pokuty hrozí podle Dobrovolného subjektům, jež zákonnou povinnost nesplní, i další problémy. „Nezapsaný skutečný majitel například nebude moci vykonávat hlasovací práva na valné hromadě jako jediný společník, a to ani nepřímo,“ varuje Dobrovolný.

„Taková korporace také nesmí nezapsanému skutečnému majiteli vyplatit podíl na prospěchu, ani právnické osobě nebo právnímu uspořádání, jejichž je rovněž skutečným majitelem,“ doplňuje.

Jak vysvětlilo ministerstvo spravedlnosti na webu ihned.cz, do nové evidence se automaticky přepisují data ze starých registrů a systém to vzhledem k velkému objemu zatím nezvládl. Proto jej správce webu „řízeně“ vypnul.

Česko není jediné

Podobné rejstříky postupně zavádějí i další státy. Rozruch vyvolaly počátkem letošního roku informace o tom, že jeden z nejznámějších daňových rájů, Kypr, už nebude možné využívat k zamaskování skutečné vlastnické struktury firem – ani těch českých.

Kyperská Rada ministrů totiž na sklonku loňského roku rozhodla o vytvoření orgánu pro vedení centralizovaného registru skutečných vlastníků (Ultimate Beneficial Owner – UBO) společností a jiných právnických osob. Jde o obdobu české Evidence skutečných majitelů.

„Tento vývoj není překvapením pro nikoho, kdo podniká ve kterémkoli ze států Evropské unie. Jde totiž o dlouhodobý trend směřování k transparentnosti a ověřitelnosti vlastnických struktur,“ říká Vítězslav Hruška, partner Apogeo Group.

„Sběr dat do registru byl zahájen 22. února, dokončen má být do šesti měsíců,“ upřesňuje Andreas Aristidou z poradenské firmy Aerotrust sídlící v kyperském hlavním městě Larnace. Problémy může podle něj povinná registrace v rejstříku způsobit tomu, kdo si nechal založit společnost za dumpingovou cenu, bez jakéhokoli odborného servisu.

Kypr už „nefrčí“

„Ten může narazit, levná služba je málokdy pohodlná,“ připouští Hruška a dodává: „Naši klienti pro zajištění soukromí vlastnictví kyperské společnosti dávno nepoužívají.“

Ani uvedení v kyperském rejstříku UBO ale nemusí znamenat zcela „odkryté karty“, upozorňuje Aristidou: „Zákon totiž výslovně neodkazuje na informace, které by v něm měly být zapsány.“

Přístup do rejstříku je navíc k dispozici pouze příslušným orgánům na vyžádání, nikoli veřejnosti. Patří mezi ně například policie, celní a finanční správa, nebo kyperská advokátní komora.

„Další osoby, které mohou prokázat oprávněný zájem, budou mít přístup ke jménu, měsíci a roku narození, státní příslušnosti a zemi bydliště UBO,“ doplňuje Aristidou.

Řešením je třeba odštěpný závod

Rejstřík v rámci boje proti praní špinavých peněz požaduje Evropská unie. V České republice měly firmy povinnost zapsat do evidence své skutečné majitele už do konce roku 2018 na základě novely zákona 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Až dosud jim ale nehrozily žádné sankce.

„Většinou tuto povinnost ignorovaly a zároveň hledaly způsoby, jak ji legálně nesplnit a nyní hledají řešení na poslední chvíli,“ říká Michael Dobrovolný.

„Nezřídka se uplatňuje například řešení spočívající v provozování aktivit v ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby, který v ČR platí daně, podle zákonů ČR však nemá tzv. právní osobnost. Mateřská společnost jako taková přitom také nepodléhá české legislativě. Receptů je ale řada,“ uzavírá Dobrovolný.

Zavřít reklamu
Sdílet článek
Diskuse 1
Sdílet článek
Diskuse k tomuto článku je již uzavřena
  1. Pe Pepan

    No po dvaatřiceti letech to je docela úspěch, pardon neúspěch, neb jako vždy když se chce tak to nejde. Nechť žije DEMOkracie.

Kurzovní lístek
Chci nakoupit
Chci nakoupit
Chci prodat
EUR
EUR
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
NOK
SEK
CAD
AUD
PLN
HUF
HRK
RUB